Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kr 82.079 til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Dette ble resultatet da Eigersund-konfirmantene gikk med bøsser og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Egersund – kr 46.092 (66.493 i 2015)
Eigerøy – kr 18.961 (20.833)
Hellvik - kr 6.886 (10.110)
Helleland – kr 10.114 (9.121)
SUM kr 82.053 (106.557 i 2015)

 

.