Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kvinnedagen - for verdens kvinner

Av Siri Johannessen, diakonimedarbeider, mars-15

 

I 1975 proklamerte FN 8. mars for internasjonal kvinnedag. Tradisjonelt har dagen vært markert med kamp for like rettigheter for menn og kvinner, initiert i København i 1910 og kamp for kvinners stemmerett. 

Jesus var en foregangsmann. For 2000 år siden var kvinner ikke ansett som mye verdt. Mange bibelhistorier forteller om hvor mange menn som var tilstede; 5000 menn ble mettet med 2 små fisk og 5 små brød, ”utenom kvinner og barn”. Kvinnene var ikke verdig til å telles og fortelles om. De var på mange måter ansett som mannens eiendom, og det var ikke lett å være enke eller skilt kvinne. Men Jesus møtte dem gang på gang som medmenneske, og lærte dem som var til stede om menneskeverd på tvers av kjønn, nasjonalitet, tro og sosial status. Og den første han viste seg for etter oppstandelsen, var en kvinne!likestilling.jpg 

Hvordan feire Kvinnedagen 8. mars? Jeg er feminist, og ønsker likeverd, like rettigheter og lik behandling mellom kjønnene. Utspringet er Jesu bud om nestekjærlighet og tale om likeverd. Norge har kommet langt her. For 3 år siden hørte jeg på radio unge, og voksne, norske kvinner som ble spurt hva de skulle bruke kvinnedagen til. De fleste snakket om salget på H&M… Samme året var jeg invitert på vin, ost og kjeks hos en venninne. I 16 år hadde de vært flere kvinner som markerte kvinnedagen med dette, og med samtaler om kvinners posisjon i verden. For i Norge er vi i en særstilling. Vi har en vei å gå, blant annet med straffer for voldtekt, men vi er langt foran. På seminar om kvinnelige asylsøkere og norsk asylpolitikk i januar fikk vi høre mange sterke historier om kvinner som har vært på flukt (http://www.dagen.no/Nyheter/kvinner-p%C3%A5-flukt/Ble-syk-etter-hvert-intervju-161650). Som kristne har vi mye å kjempe for, for at kvinner i verden skal behandles likeverdig. Ikke glem det som skjer utenfor landets grenser, og ikke glem de som kommer til Norge og trenger støtte. Bruk kvinnedagen ikke på salg, men for verdens kvinner.

 
 

.