Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Fastetiden og kamp for rettferdighet

Av Arne Espeland

Vi går nå inn i fastetiden som kan brukes som en anledning til å tenke gjennom hva vi vil med livene våre. I en tid med kontinuerlig påvirkning fra alle kanter, er det ikke alltid like lett å orientere seg og finne «veien for meg». 
 

Å forandre verden

Kirka er ikke et politisk parti eller et meningsfellesskap, men et fellesskap på tvers av slike skillelinjer. Budskapet utfordrer oss til handling og tjeneste for Gud og vår neste som også innebærer å ta stilling til aktuelle problemstillinger. Det er ikke et fasitsvar på hva den enkelte skal gjøre, men gjennom stillhet og refleksjon går det an å komme nærmere et svar.

I en verden med økende forskjeller mellom fattige og rike, er det lett å tenke at det ikke nytter å gjøre noe med det. Det er også så veldig mange meninger om hva som bør gjøres. Bibelen utfordrer oss på dette temaet. En nylig utgitt ”rettferdighetsbibel” har understreket over 3000 vers som handler om rettferdighet.

Jeg sitter ikke på svarene for hva den enkelte av oss kan gjøre, men utfordrer oss alle til å bli bevisste den verden vi lever i og forstå at vi alle kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Skal vi forandre verden, kan vi med fordel begynne med oss selv.

Mer himmel på jord

Den norske kirke arbeider for mer himmel på jord og har kamp for rettferdighet som en av pilarene i diakoniarbeidet. Den verdensvide kirka er også opptatt av temaet. I den nye salmeboka er det en oversatt salme av den columbianske salmedikteren Eleazar Torreglosa som uttrykker rettferdighetsperspektivet, nr.742:

Høyr, den bodskapen som vi forkynner,
er om fred og om rettferd på jorda.
Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp.

Evangeliet som vi forkynner,
kan gi fattige livsmot og glede.
Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp.

Evangeliet som vi forkynner,
kan gi fridom til slavar og fangar.
Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp.

Ja, bodskapen som vi forkynner,
Kan gi lidande lindring og styrke.
Å tru og å elske og å kjempe for verda med håp.

ikke høre stående.jpg

TØRR VI SE, HØRE OG TALE? Bibelen taler så sterke ord om rettferdighet at det mest behagelige kan være å overse slike bibelord. FOTO: Svein Anton Hansen 


Noen bibelord om å kjempe for rett og rettferdighet

Jeremia 22,3: Så sier Herren: Gjør det som er rett og rettferdig! Berg den som er ranet, fra undertrykkerens hånd! Dere skal ikke være harde og bruke vold mot innflyttere, farløse og enker. Dere skal ikke øse ut uskyldig blod på dette stedet.

Sakarja 7,9-10: Så sier Herren over hærskarene: Døm sant og rett, vis kjærlighet og barmhjertighet mot hverandre! Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, innflyttere og fattige! Dere skal ikke tenke ut ondt mot hverandre i hjertet. 

Amos 5,12: For jeg kjenner til de mange lovbruddene og de talløse syndene deres, dere som forfølger rettferdige, tar bestikkelser og avviser fattige i porten.

 

 
 

.