Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen tilbake, Trine!

Av Arne Espeland, okt.-14
 

Trine Longfjeld Sætrevik (Østebrøt) startet 14.oktober i en 30% stilling som daglig leder og en 30% stilling som trosopplærer i Eigerøy menighet. Trine er en engasjert dame med store drømmer for kirka.


Hva er bakgrunnen din?
Jeg har alltid vært engasjert i kristent arbeid, i Egersund og Oslo og tilbake til Egersund. Etter noen år med studier og jobbing i Oslo flyttet Thor Erling og jeg hjem. Vi fikk en flott datter for snart et år siden. Jeg er veldig glad i å synge og har blant vært aktivt med som forsanger og solist på Eigerøy siden vi kom tilbake.


Hva tenker du om de jobbene du nå skal gå inn i?
Jeg ønsker å utvikle menigheten og er opptatt av at vi må være relevante for dagens mennesker. Kirken må møte folk der de er og vise at budskapet handler om livene våre. Vi må arbeide med å formidlingen av budskapet uten å endre innholdet.

trine sætrevik web.jpg

Trine Longfjeld Sætrevik er ny daglig leder og trosopplærer i Eigerøy menighet


Hva er drømmen for kirka?
Tenk om det var kø inn til kirka med folk i alle aldere fra små barn til de gamle som hadde forstått at det er plass til alle, at alle er velkomne som de er. At alle opplevde å bli sett, ønsket og akseptert.


Ligger det noen utfordringer i dette?
Ja, for kirken kan aldri bli en del av verden eller være for verden. Vi skal leve i verden, i vår tid og snakke et forståelig språk! Samtidig er vi noe som er annerledes. Det er blant annet et stort forventningspress i samfunnet i dag: Vi skal se ut på en spesiell måte og helst vise at vi er materielt rike. Vi har det godt i vår rike del av verden, men dette skaper også press og problemer. Bibelens budskap handler om det motsatte, at vi er akseptert av Jesus som vi er. Vi trenger ikke trakte etter mer og mer, men være fornøyde med det vi har, at det er godt nok.


Hva er viktig å satse på for å utvikle menigheten videre?
Vi må tenke større om det vi er en del av. Det å ha en oppgave, være tilstede – utgjør en forskjell. Vi må skape en kultur som får folk til å forstå dette. Her er forkynnelsen veldig viktig for å inspirere og utfordre oss alle til å praktisere det vi tror på i konkrete handlinger.


Hva tenker du er din rolle i utviklingen av menigheten?
Jeg vil prøve å bidra til at folk blir trygge i oppgavene de skal gjøre. Jeg har lyst til mye og har et stort engasjement, men kan ikke gjøre det alene. I fellesskap kan vi klare mye. Forkynnelsen, sangen og musikken bidrar til kulturbyggingen og bevisstgjøringen. Vi trenger en kultur som tør å utfordre og ledere som er kreative og innovative og en kirke som må følge med og være aktuell for dagens mennesker.


Jeg er også opptatt av å bidra til at den nye generasjonen skal prege kirka og håper at mange vil engasjere seg. Nå er det vår tur!

Da er det bare å ønske Trine lykke til i arbeidet som daglig leder og trosopplærer!

 

.