Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

”Hva skal huset hete?”- Navnekonkurranse!

Av Svein Anton Hansen
 

Helleland menighetsråd har nå satt i gang en prosess for å bestemme navn på Kirkestuen som etter hvert skal komme ved Helleland kirke. Helt fra starten av har ”Kirkestue” vært en arbeidstittel. Nå utlyser menighetsrådet en navnekonkurranse for å få inn forslag på navn! 

kirkestue multiconsult.jpg

Innen fristen 1.november var det kommet inn 25 forslag. Hvis flere har foreslått samme navn står antallet i parentes.  

Navnene er oppført i alfabetisk rekkefølge: 

Bedestuå 

Bestastova 

Bestastova
- Helleland bedehus og kirketun 

Bygdatreffet 

Det Hellige Hus

Framtidsbygget

Halleluja! 

Hedlandsståvå 

Helheten 

Helleland bede- og misjonshus 

Helleland kirkestue 

Helleland menighets- og kirkestue 

Helleland menighetshus (2) 

Helleland misjons- og menighetshus 

Helleland misjonshus 

Kirke-annex 

Kirkestue (3) 

Kirkestue
- Helleland menighets- og bedehus 

Kirketun 

Klokkerstovå 

Knutepunktet 

Kraftstasjonen 

Litlastovå 

Menighetens hus på Helleland 

Menighetsstua 

Sokneståvå 

Storståva 

Søsterhuset  

helleland mr givertjeneste web.jpg 

Helleland menighetsråd bestemmer navn på kirkestuen på sitt møte 13.november. Vinneren og navnet på bygget offentliggjøres på julegudstjenesten 24.desember. Så her er det mulighet for en ekstra julegave i år!

 
 

.