Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Takk fra Tallinn

Av Georg Reistad

Ingressbilde 

Undertegnede besøkte Egersund menighets vennskapsmenighet denne våren, den lutherske menigheten Mustamae i Tallinn, Estland. Vi var et reisefølge på ca 20 fra Flekkefjord/Dalane, Stavanger-området, Bergen og Sunnmøre som alle hadde kontakt med denne relativt nystartede menigheten i utkanten av hovedstaden. Fra i starten å være 5 medlemmer har det skjedd en tidobling, slik at pr i dag har de et femti-talls innskrevne kirketilhørige. 

Les mer om vennskapsmenigheten i Tallin

I Egersund har vi hatt besøk av presten for et par år siden, Tiina Klement. Hun reiste sammen med en medhjelper pluss tre andre. Og flere vil huske hennes hilsen under gudstjenesten i bykirka vår. Nå ba hun meg hilse tilbake og takke for omtanke og bønner. I gudstjenestene har vi jo bedt for den lille menigheten. Nå var det rørende å oppleve takknemligheten og gjestfriheten tilbake. Etter gudstjenesten i et kjellerlokale i et bydelshus hadde de dekket et bugnende bord til kirkekaffe, fullt av forskjellige retter. Så kunne pastor Tiina fortelle at arbeidet med å få reist den nye permanente kirken gikk framover. Kommunen var velvillig og hadde gitt dem en svært laglig kommunal tomt på et grøntområde mellom boligblokkene i bydelen. 

De hadde nær kontakt og samarbeid med en annen luthersk kirke, Sako, som også Den Norske Misjonsselskap støtter. Presten der er fra Norge, heter Arne Mølster og er goft med en estisk kvinne. De to små kirkestabene, forsto vi, støttet og avlastet hverandre i barne- og ungdomsarbeidet. Det skal bli interessant å følge disse nye skuddene på kirkens store tre i verden. Oppfordringen til fortsatt forbønn vil nok mange av oss huske på.

avslutning av gudstjenesten med tiina klement og roger rasmussen.jpg

Prest Tiina Klement samt Roger Rasmussen fra Egersund menighetsråd, da flere fra Egersund besøkte menigheten i Tallinn i 2012. 


 

.