Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Folkekirka og Grunnloven

 
Av Arne Espeland

 

21.mai 2012 skjedde en veldig stor endring av grunnloven uten veldig mye oppmerksomhet: Norge har ikke lenger en evangelisk luthersk statskirke. Det er spesielt §§ 2, 4 og 16 som sier mest om hvordan vi som nasjon tenker om forhold som angår kirke:


§ 2: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettstaten og menneskerettighetene.

Kommentar: Ikke alle er enige i at Norge i 2014 skal ta inn vår kristne arv som et felles verdigrunnlag for vårt samfunn. Politisk sett er det stort flertall for å beholde denne formuleringen. Det er ikke gitt at formuleringen blir stående som følge av et flerkulturelt og mer sekularisert samfunn.


§ 4: Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

Kommentar: Gjennom handlinger og ord er det tydelig at den norske kongefamilie ser seg som en naturlig del av folkekirka. Paragrafen er ulogisk sett sammen med at det ikke lenger en statskirke i Norge (jmf.§ 16). Det var sannsynligvis et ønske fra Kongen selv som medvirket til at paragrafen ble beholdt.


§ 16: Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Kommentar: Her ligger nedleggelsen av statskirka og opprettelse av Norges folkekirke som er under dannelse og slett ikke har satt seg. Historien vil vise hvordan det går med oppslutningen i folket og den politisk viljen til å støtte den. 
 

Se artikkel "Gud i grunnloven?"

Se artikkel "Muligheten for ny start"

17 mai segl.jpg

Grunnloven med Eidsvold-mennene sine segl.

 
 

.