Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Gud i Grunnloven?

 Av Svein Anton Hansen 
 

17.mai feirer vi at det er 200 år siden Norge fikk sin Grunnlov. Å tenke på grunnloven? Nei, hvem går daglig og tenker på den? De færreste av oss kan knapt sitere noe ordrett fra den heller. Men vi vet at Norge som nasjon og rettsstat bygger på den. 
 

Mye er sagt og skrevet de siste måneder om formuleringer og språket i Grunnloven. Avisen Vårt Land har satt søkelyset på den skepsisen Eidsvollsmennene hadde til jødene. Denne og neste fredag vil i Menighetsbladet skrive om kristentroen sin plass i Grunnloven, om verdier, om Bibelens verdier som det å få en ny start. Vi vil se på begrepet ”frihet” og forholdet mellom sunn nasjonalisme og viljen til å se andre folkeslag.
 

Verdier i 1814, i 2014, i Bibelen

I artikkelen ”Folkekirka og Grunnloven” leser vi hvordan kristen tro preger ordlyden i mange av paragrafene. Verdier som ”demokrati”, ”rettsstat” samt menneskerettigheter bygger på kristen tro og tanke. Verdien av fri religionsutøvelse (§16) erfarer vi best når vi ser hvordan mennesker blir nektet dette i totalitære stater som Nord-Korea og enkelte muslimske land.
 

Verdier anno 2014?

Humoristen Are Kalvø (bildet) laget i 2013 TV-serien ”Riksforsamlinga”. Han spurte folk hvilke verdier de mener er viktige, samt at han undersøkte hvilke verdier folk egentlig vil ha. Så i sitt prosjekt med å lage ny grunnlov for Norge endte han opp med fire verdier, uttrykt slik: ”Norge er eit demokratisk, fredelig og passelig kjendisfiksert rike der alle kan trenge en klem.”

are kalvø.jpg

Egentlig minner det om Kardemommeloven ”Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.” Vel – kjendiser, kos og klem, godt og greit nok det så langt det rekker. Men vi trenger et stødigere fundament for en nasjon, og vi trenger verdier som utfordrer oss mer enn bare passivt å avstå fra dårlige gjerninger. Gi meg noe å tro på! Gi meg verdier som har vist seg slitesterke!
 

Å elske – mer enn å føle

Vi finner mange lover i Bibelen, med De 10 bud som de mest kjente. For jødene fungerte trosbekjennelsen ”Hør Israel! Herren vår Gud, Herren er èn” som grunnlov. Jesus siterer den når en skriftlærd spør hvilket bud som er det første og største av alle. (Mark.12,28-31). ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Og Du skal elske din neste som deg selv.” Å elske Herren Gud og elske min neste – grunnverdier som jeg kjenner fort kan bli for store for meg. Men ja, som kristne ønsker vi å ha dem som ledestjerne, noe å strekke oss mot. Å elske er i Bibelen aktiv handling, ikke sentimental føleri. Gud har selv vist hva å elske er da ”Han gav sin eneste Sønn …” (Joh.3,16). 

bibel1.jpg 

”Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett.” (Jakob 2,8)

Les også artikkelen "Muligheten for ny start"

 
 

.