Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Med presten på institusjonsbesøk

 
Av Svein Anton Hansen

Prestene og menighetsledere møter ukentlig de eldre på kommunenes institusjoner. 
 

- Hvilken dag er det i dag? Jo, det er femte påskedag, og så er det åtte måneder igjen til juleaften! Det humres lett blant de frammøtte i kafeen på Lundeåne når Fred Lyder Klungland starter andakten med å minne om at vi kun har åtte måneder igjen til jul. Men før den tid vil prester og menighetsledere komme på institusjonsbesøk nesten hver uke.

fred lyder klungland.jpg
Fred Lyder Klungland

For prestene i Den norske Kirke, menighetsledere i Frelsesarmeen og Evangeliehuset samt frivillige fra Misjonshuset besøker ukentlig Lagård, Tyrigården, Kjerjaneset og Lundeåne med andakt og sang. I dag er det Fred Lyder Klungland som holder andakt og Arnodd Stapnes som spiller til allsangen. Og så er Ole Iversen med og spiller noen pianostykker. Jeg legger merke til at flere eldre nynner svakt med når Ole spiller ”Da Jesus satte sjelen fri” og andre sanger og salmer de kjenner igjen fra kirke- og bedehusbesøk.

 tilhørere.jpg

De som har møtt opp denne torsdag formiddagen er en god blanding av beboere ved Lundeåne samt andre pensjonister i byen. Hver torsdag formiddag på Lundeåne har nok blitt en fast tradisjon og et høydepunkt i uken for mange eldre. Og de som kommer får en halv time med Guds Ord, sang og musikk. Fred Lyder oppsummerer påsken i 3 punkter.

- For det første handler påsken om at Jesus døde for våre synder, etter Skriftene, det vil si Det Gamle Testamentet. For våre synder. For min synd. For det andre ble han lagt i en grav. Og for det tredje så stod han opp fra de døde. Påskeevangeliet gir oss håp! Det handler om tilgivelse for synder, om livet som har seiret over døden, og håpet om Himmelen. Der skal det bli skikkelig påskeglede! Og fra flere i salen sukkes et stille ”hmmm…ja!”

arnodd stapnes.jpg 
Arnodd Stapnes 

Etter Fadervår og Velsignelsen avsluttes andaktsstunden med påskesangen ”Deg være ære!” Noen pensjonister har under samlingsstunden kastet blikk ut av vinduet på elven Lundeåne. På elvens siste etappe på vei mot havet. For de som sitter inne ligger de fleste årene bak. Livet renner mot evigheten. Men også her på terskelen til evigheten forkynnes budskapet om tilgivelse for synder og håp for evigheten. 

tilhørere 2.jpg

 

 
 
 

.