Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Påsken i kirka i Kamerun

Av Ingun Stokstad Barane

 

5 år med påsken i Kamerun i Afrika.

Når vi tenker på kirka tenker vi gjerne på ”vår” kirke, enten i Egersund, Bakkebø, Eigerøy eller Helleland. Når det snart er påske kan det være fint å huske på at det finnes kirker og kristne som samles i hver en krok av verden for å feire denne høytiden og at det er mange skikker og tradisjoner rundt påskefeiringen som kan gi oss nye perspektiv på vår egen feiring. For noe som er flott med kirka er at den både er lokal og global!

ingun barane.jpg 
Ingun Stokstad Barane

 

Påsken i Kamerun

Jeg og min familie bodde 5 år i en landsby ved navn Meng i Kamerun i perioden 1995-2000. Der fikk vi feire påske på en litt annerledes måte enn vi nordmenn er vant til. Det var alltid flere kor med på gudstjenestene,- barnekor, ungdomskor, kvinnekor, og gjerne ulike språkgrupper hadde sine kor med sine spesielle språk, drakter og rytmeinstrumenter. Påsken var på den varmeste tiden på året så svetten silte inne i overfylte kirker. 

I påskehøytiden minnes kristne over hele verden hvordan Jesus led, døde og stod opp igjen for ca 2000 år siden. Det er en uke med mange følelser, fra glede til sorg til ny glede. Og vi opplevde at afrikanere er flinke til å uttrykke følelser, der glede og sorg leves ut i fellesskapet.

Høytiden starter med Palmesøndag, da Jesus kom ridende på et esel inn i Jerusalem og ble hyllet som konge av folk med viftende palmegreiner. I landsbyen Meng kom folk med palmegreiner til palmesøndagsgudstjenesten. Hele menigheten sang ”Hosianna, velsignet være kongen som kommer!” mens de danset flere ganger rundt kirkebygget og viftet med palmegreinene før de fortsatte inn i kirka akkompagnert av trommer. Det var en skikkelig velkomstfest for Kongen Jesus!
 

Døden – en naturlig del av livet

Noen dager seinere ble kontrastene tydelige. Gleden var blitt til sorg. Sorg over at Jesus ble pint, korsfestet og døde. Skjærtorsdag samles kristne over hele verden for å minnes da Jesus spiste sitt siste måltid med disiplene og innstiftet nattverden. Denne kvelden deler mange et måltid mat sammen, også på Meng. Langfredag samlet landsbyboerne seg for å sørge. I en enkel gudstjeneste ble alterbordet ryddet av slik at det stod tomt. Døden er generelt nærværende og synlig i den afrikanske landsbyen. Døden er en naturlig del av livet. Mange kjenner godt til sorgen i egen liv, og de er vant til å søke sammen i en stille, felles sorg. Ingen sørger alene i landsbyen. Heller ikke over Jesu død.

kamerun danesende kvinner web.jpg

PALMESØNDAG: Kvinnene fra menigheten går rundt kirken med palmegrener og synger og danser. Meng i Kamerun 2004. FOTO: Ivar Barane  


Den store dåpsdagen

Men, så: Påskemorgen slukker sorgen! Den kjente påskesalmen fikk nytt liv for oss disse påskedagene på Meng: Påskemorgen brøt gleden løs igjen, i en sterk kontrast til dagene og nettene før! Det var sang, dans og glede i en festgudstjeneste som varte i timesvis! 1.påskedag har tradisjonelt vært den store dåpsdagen i kirka. Slik var det også på Meng. Da ble alle som var født siste året døpt, og det kunne være 20-30 babyer med foreldre og faddere som trengte seg sammen oppe ved alteret. Så ble barna døpt på løpende bånd ved alterringen, der presten døpte mens en medhjelper gikk ved siden av og holdt dåpsfatet. Ingen lange, hvite dåpskjoler var å se bortsett fra på en liten, hvit gutt, - Einar, 1. påskedag i 1996. 

Påsken er kirkens største høytid. Vi her i Dalane er en del av et stort felleskap av kristne i alle verdensdeler som minnes og sørger over at Jesus måtte gå i døden for oss på korset. Og vi er sammen med flere hundre millioner mennesker når vi feirer og gleder oss over at han vant over døden! Mennesker i alle verdens hjørner feirer høytiden på mange språk og med ulike former, men Jesus, hans død og oppstandelse er en seier for oss alle! Det er et flott perspektiv å ha med seg inn i påsken!

 
 

.