Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Basar på Eigerøy

 
Av Arne Espeland

Lørdag 22.mars var det igjen tid for kvinneforeningens basar som gjennom årene har vært en viktig inntektskilde til støtte for arbeidet.
 

Det er flott at mange bidrar med egenproduksjon av blant annet duker og strikketøy og gevinster av alle slag. Før det hele startet ble kirkestua og kirkerommet gjort om til småbord med en lekekrok for barna. Under basaren var det et myldrende liv med deltakelse fra alle aldersgrupper, fra små babyer til de gamle. Rullelapplotteriet var så populært at det ble utsolgt i god tid før det hele var over (kanskje behov for flere rullelapper neste gang?)

Det er fint å observere at også den yngre generasjonen bidrog sammen med de godt voksne på basaren med å sette bunter av rullelapper i stativene (10kr og 50kr), salg av rullelapper og utdeling av gevinster. Det er visst ikke mange steder utenom Egersund med denne formene for utlodning, men hos oss er det en fin tradisjon som er verdt å ta vare på!

basar14 kåre mjølhus web.jpg

Kåre Erling Mjølhus - juleduk han vant som 7-åring

Det var god gang i drøsen og stemningen var fin og alle så ut til å ha en hyggelig formiddag.
Prost Kåre holdt andakt der han viste en juleduk han vant som 7-åring i Lyngdal med motiv av de tre vise menn på vei til stallen i Betlehem og oppfordret til å gå denne veien og tro på Jesus som ble født for å bringe frelse til alle mennesker.

Til slutt, etter en god formiddag med grøt og kaffemat i kiosken, var det tid til trekning av boksalget. Masse flotte gevinster ble loddet ut inkludert en hel nissefamilie som Haldis Klausen vant!

basar14 haldis klausen web.jpg

Haldis Klausen - fanget fullt med en hel nissefamilie!

Etter at «gjestene var gått» og alt var ryddet på plass, var det tid for oppsummering/opptelling: Årets resultat var akkurat litt over kr 100.000, et veldig bra bidrag til arbeidet i kirka! Takk til alle som gjorde dette resultatet mulig! Og så var det bare å sette i gang med å forberede neste års basar!

 
 

.