Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Årsmøter

 
De 3 eigersund-menighetene har alle årsmøter søndag 15.mars
Les årsmeldingene for 2014. 


* Egersund menighet 

Årsmøtet er i kirken etter gudstjenesten.

- Årsmelding og regnskap 2014


* Eigerøy menighet 
 

Årsmøtet er i kirken etter gudstjenesten.

 Årsmelding og årsregnskap 2014

 

* Helleland menighet 

Årsfest på Bedehuset kl 19.00.

  - Årsmelding og årsregnskap 2014

kirkekaffe med kake.jpg

God servering hører alltid med på årsmøter.

 

 

.