Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Det gode såkorn

Lukas 8,4-15: Lignelsen om såmannen 

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: 5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal
           se, men ikke se,
           og høre, men ikke forstå
11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst.13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. 

Jeg har kastet et blikk på teksten på Såmannssøndagen. En lignelse som Jesus fortalte med en stor mengde tilhørere rundt seg. Alle fikk høre om såmannen som raust sådde sitt såkorn ut. Men det ser ut til at bare disiplene fikk høre hva Jesus egentlig hadde i tanke med de fire slags jordsmonn og hva slags høst det ble. Vi som leser Lukas´ gjengivelse i Bibelen får i alle fall med oss både lignelsen og tolkningen. For meg som ofte forkynner Guds ord, er lignelse en nyttig påminnelse om at jeg må ha godt såkorn og så raust ut. Såkornet er Guds ord, sier Jesus. Så jeg har ansvar for at det er Guds ord i Bibelen, og ikke mine egne tanker, jeg tar med meg opp på prekestolen. Og så lærer jeg av lignelsen at jeg skal så raust ut. Det er ikke meg gitt å bedømme hvem som tar til seg det de hører, og hvilke som hører uten å ta imot.

For dem som lytter til forkynnelse av Guds ord – og ofte er jeg blant dem – er Jesu ord en oppmuntring til å lytte oppmerksomt. Ja, ikke bare det, Jesus ønsker at det vi hører skal bety noe for livet vårt. For noen kanskje en utfordring til å endre livskurs og følge der hvor Jesus går foran. For andre av oss er det viktig å lytte slik at vi blir bevart hos Jesus og får kunnskap og utrustning til å tjene ham og leve troverdig som en kristen.

I en sum: lignelsen om såmannen går rett inn i livet vårt. Jesus lærer oss at møtene med Guds ord er avgjørende møteplasser for de gode valg og det rette liv.
Svein Granerud

granerud.jpg

Les mer om Fellesmøtene 2014.

Se video om fellesmøtene.