Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Innsettelse av ny sokneprest i Egersund

 
Av Marit Fimland

På søndagens (2/2-14) gudstjeneste i Egersund kirke kl 11.00 innsettes Ingun Stokstad Barane til ny sokneprest i Eigersund. Det er god grunn til å gå mann av huse – for innsettelsen av første kvinnelige sokneprest i Dalane er historisk!

Ingun har sin teologiske utdannelse fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun har arbeidet som både misjonær i Kamerun og som lektor i videregående skole. Siden i fjor høst har hun fungert som kateketvikar i Egersund, noe som betyr at menigheten og spesielt konfirmantene allerede har rukket å bli godt kjent med henne.  

Sammen med en annen Cand. theol., Anders Mikalsen fra Stavanger, ble hun ordinert til prest av biskop Erling Pettersen i Stavanger domkirke like oppunder jul, lørdag 21.desember. Det var en begivenhet mange dalbuer fant grunn til å ta del i. Stavanger domkirke var temmelig full denne dagen, og minst 1/3 av de som fylte opp benkeradene kom for å se Ingun bli ordinert til prest.  

Det var en høytidelig og flott gudstjeneste – med prosesjon og flott sang og musikk. De to ordinandene stadfestet sine løfter og ble bedt for ved håndspåleggelse. For å markere overgangen fra teologisk kandidat og ordinand til rettelig kalt prest, la biskopen stolaen (det vil si et langt bånd som legges over den hvite prestedrakten) over skuldrene til ordinanden.  Sikke Marie Sandstøl og Alf Georg Østebrød deltok med sang og musikk, og like etter ordinasjonen, tonet «My tribute» av Andrae Crouch utover i domkirken. Det var et sterkt øyeblikk: «To God be the glory!» Etterpå forrettet Ingun nattverd for første gang, og som avslutning sang biskopen hele salmen «Slik som min Fader sendte meg, sender jeg dere», der menigheten sang med andre gang:  

«Slik som min Fader sendte meg, sender jeg dere,
å så og å plante det andre skal høste, å gi og å tilgi,
å løfte og bære, å lege og pleie, å åpne en dør til Guds rike.  

Slik som min Fader sendte meg, sender jeg dere,
på ukjente veier, min lengsel skal lede, min Ånd dere følger til enden av veien,
der Faderen venter og bordet er dekket til festen.»
  

Etter gudstjenesten var det sammenkomst for Ingun i Domkirkekjelleren, der familie, venner og andre fra menighetene i Dalane var til stede. Det ble kakefest, og flere benyttet anledningen til å si noen ord til Ingun. Gjennomgangsmelodien er at vi har fått en ny og høyst kapabel sokneprest som vi ønsker hjertelig velkommen, og vi ser fram til innsettelsesgudstjenesten i Egersund kirke på søndag! 

Under gudstjenesten blir det dåp og nattverd. Kåre Erling Mjølhus deltar også sammen med Vår Ungdomskor. Det blir offer til menigheten og kirkekaffe med anledning til hilsener til Ingun. Kirkeskyss ring 5149 3748 søndag kl 10.00-10.15

Se bilder fra vigslingsgudstjenesten 21.desember 2013

ordinasjon 1600011.jpg

Biskop Erling Pettersen og Ingun Stokstad Barane fra vigslingsgudstjenesten 21.des.13. FOTO: Ivar Barane.


 
 

.