Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Misjonskorpset besøkte vennskapsmenighet i Tallin

 
 Av Svein Ivar Midbrød

 

Se bilder fra Misjonskorpset sitt besøk i Estland.

Etter at Egersund menighet og Egersund misjonsforening inngikk vennskapsavtalen med menigheten i Mystamäe, en forstad til Tallin, kom ideen om å legge en korpstur til Estland for blant annet å besøke denne menigheten.

Besøket fant sted en langhelg i midten av september. Tina Klement som er pastor i menigheten der borte, var korpsets kontaktperson, og var med på å lage et variert og innholdsrikt program. Tallin framstår som en trivelig by, der særlig gamlebyen er fin og har mye spennende historie. Du skal likevel ikke være lenge i Estland før du oppdager at de sosiale forskjellene er større enn i Norge, og at mange har en mer krevende hverdag enn vi er vant med.

Under oppholdet hadde korpset fire spilleoppdrag. Korpset spilte på et kommunalt familie- arrangement i en park i bydelen Mystamäe. Her var det masse folk, leker, aktiviteter og underholdning. Korpset spilte også på to gudstjenester, både i Mystamäe og Nomme. I tillegg hadde korpset en egen konsert i Nomme kirke. Særlig på gudstjenestene og på kirkekonserten kom vi i kontakt med kirkegjengere og tilhørere. Selv om talespråket er en barriere, er sang og musikk universelle uttrykksformer, og det var ikke vanskelig å kjenne at vi har noe felles i troen.

misjonskorpset.jpg

Med sin tilknytning til NMS, har korpset i sin 60 år lange historie, deltatt på utallige arrangementer der ulike misjonsland og misjonsprosjekter har blitt presentert. Det var imidlertid første gangen korpset besøkte et slikt misjonsprosjekt, noe som opplevdes som både tankevekkende og lærerikt.

Selv om Estland ikke ligger så veldig langt vekke fra Norge, har historien, med blant annet mange års kommunistisk styre som en del av Sovjetunionen, gjort at mange ting har gått i en annen retning enn i Norge. Blant annet var det dårlige kår for kirke- og kristenliv i denne perioden. Til tross for trange og enkle kår i menighetene vi besøkte, ble vi veldig godt tatt imot. Vi ble også imponerte av arbeidet som ble gjort. I tillegg til menighetsarbeid med søndagskole, ungdomsarbeid og gudstjenester, drives et utstrakt sosialt arbeid blant vanskeligstilte.  

Vi opplevde at den direkte kontakten mellom menighetene i Egersund og Tallin, kan være til gjensidig gled, nytte og inspirasjon.  Selvsagt håpet vi at vi kunne være med å gi estlenderne noe gjennom sang og musikk, men vi fikk helt klart også lærdom og inspirasjon med hjem i bagasjen.

 
 

.