Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Eigerøy - menighetsmøte

MENIGHETSMØTE 24.11.2013 kl 1300 I Eigerøy arbeidskirke, kirkestua

Møteleder: Menighetsrådsleder Gyrid Espeland
Referent: Nestleder i menighetsrådet Roar Sætrevik
26 personer til stede, 19 med stemmerett.

BAKGRUNN

Ingen sakspapir. Agenda som annonsert i Dalane Tidende:
Menighetsmøte - Søndag 24.november ca kl 13 (rett etter kirkekaffen)

Saksliste:

  1. Skal vi ta i bruk ny salmebok i Eigerøy menighet? 
  2. Høring av restaureringsplanene 2014
  3. Økonomi
  4. Diverse informasjon og mulighet til tilbakemelding til menighetsrådet.

                              

BEHANDLING:

Ingen hadde spurt etter saksopplysninger på forhånd. Ingen savnet sakspapir. 

Sak 1. Ny salmebok:

Menighetsrådsleder Gyrid redegjorde for saken.

Menighetsrådet tilrår menighetsmøte å ikke kjøpe fullt sett salmebøker eller elektronisk salmedatabase nå.

Det er usikkerhet rundt priser og ordning med det elektroniske opplegget. Eigerøy baserer seg hovedsakelig på det elektroniske opplegget og trenger ikke fullt sett salmebøker nå.

Kan eventuelt vurdere å kjøpe noen til mindre møter ved en senere anledning. Det er besluttet å kjøpe 5 stk for å gjøre seg kjent med innholdet.

Menighetsrådet vil følge med i saken og komme tilbake til menighetsmøte med nye opplysninger om det skulle vise seg å være aktuelt.

Nåværende «kopinor-avtale», dekker det behovet vi har for å kopiere opp sanger og salmer fra eksisterende bøker. Inkluderer også at det er lov å vise tekster på skjerm, men altså ikke fra ny salmebok.

Konklusjon: Menighetsmøtet var enstemmig i sin støtte til menighetsrådet.


Sak 2. Utbygging/renovering.

Jarle Hovland redegjorde for saken.

Menighetsmøtet støtter avgjørelsen om å gå for restaureringsarbeidet.

Ingen innsigelser i møtet bortsett fra positivt spørsmål om eventuell dugnadsinnsats.

Menighetsrådet og byggekomiteen jobber videre med saken med tanke på å få dette gjort neste år.

 

Sak 3. Økonomi.

Kort redegjørelse om status ved menighetsrådsleder.

Kort redegjørelse om oppsparte midler ved kasserer Edith Sætrevik.

Menighetsrådet oppfordrer alle til å melde seg som fast giver.

 

Sak 4. Diverse.

Spørsmål vedrørende tilhørighet/stemmerett i Eigerøy menighet. Menighetsrådsleder orienterte om hvordan man søker.

Minnet om dugnad i kirka 28.11.13, kl 0900

 

Eigerøy 24.11.2013

Roar Sætrevik                                                                         Gyrid Espeland