Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Glipper det for folkekirken?

 
Arne Espeland
 

Torsdag 14.november presenterte sogneprest Asbjørn Salthe i Kampen kirke i Stavanger en undersøkelse om trender i oppslutningen om folkekirken. Hvis ikke noe gjøres, vil det ikke gå veldig lang tid før den tidligere norske statskirken har mindre enn 50 % oppslutning i folket.

I 2012 gikk den norske kirke i form av statskirke over til en folkekirke som er understøttet av staten. Kirka består av både det Salthe kalte ulike Trosfellesskap der personene kjenner hverandre og spiller en aktiv rolle i en eller annen sammenheng og er gjerne forholdsvis enige med hverandre. Det kan for eksempel være personer som går jevnlig til gudstjeneste i kirka. Denne delen av kirka var ikke hovedtema for foredraget til Salthe.

Han fokuserte mest på folkekirka med flertallet av det norske som mer eller mindre aktive medlemmer. Oppslutningen er synkende: I 1980 var 92 % av befolkningen medlemmer. I 2011 var oppslutningen sunket til 76 % av befolkningen. Hvor skal dette ende?

Hva er årsakene til synkende oppslutning? Ifølge Salthe dreier det seg ikke først og fremst innvandring eller utmeldinger, men mer «biologisk avskalling» i form av mindre oppslutning om 3 markører:

Antall døpte barn av foreldre som er medlemmer.
Antall døpte som blir konfirmert.
Antall foreldre som døper egne barn.

Barn som ikke døpes deltar mindre i kirka, konfirmeres i mindre grad og døper i neste omgang i mindre grad egne barn.

Dersom trenden fortsetter med hensyn til oppslutning om dåp i kirka, vil under 50 % av barn født i 2022 døpes. Dersom barn av kirkemedlemmer forblir udøpte til de blir 18 år, forsvinner de fra kirka og regnes ikke lenger som medlemmer. Slik er utviklingen med hensyn til oppslutning om dåp i Norge:

ÅRGANG

DÅPSPROSENT

1960

96

1990

82

2000

81

2010

64

2022

48?

 
Salthe mener at oppslutning om kirka i forbindelse med kriser som 22.juli, ekteskapsinngåelse, kirkevalg, nattverd, gravferd, høytider, trosopplæringstiltak enten er for lav eller ikke er egnet som markører for å vurdere oppslutning om folkekirka. Det er for eksempel over 90 % av befolkningen som begraves i folkekirka. Dette må i følge Salthe mer regnes som en form for avsluttet tilhørighet.

asbjørn salthe.jpg
Sogneprest Asbjørn Salthe snakket om utviklingen i folkekirken
 

Etter en undersøkelse i ulike bydeler i Stavanger kan det se ut til at oppslutningen er minst i ytterkantene, de med høyest og de med lavest inntekt og levestandard. Ellers virker det som kontakt med praktiserende medlemmer av andre religioner heller bidrar til mer bevissthet på egen religiøsitet enn det motsatte.

Utfordringen er å stanse biologisk avskalling dersom kirka fortsatt skal forbli folkekirke i betydningen for folk flest eller majoriteten av det norske folk. Vi bør ikke slå oss til ro med situasjonen.

Hvordan øke rekrutteringen til dåp?
Hvordan øke rekrutteringen til konfirmasjon?
Hvordan bidra til oppslutning fra innvandrere til folkekirka?

Dersom kirka skal forbli en folkekirke for majoriteten av det norske folket i årene som kommer, er det helt avgjørende å iverksette tiltak som snur den negative utviklingen.

 
 

.