Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Med blikk for sang og musikk

 
Svein Anton Hansen

 

Thor Bernhard Sagland fikk for ca 10 år siden en ide om å lage en veldedighetskonsert til støtte for den årlige TV-aksjonen. Det var kombinasjonen ”sang & musikk” og ”samfunnets svake” som lå bak og som tente ideen.
 

- Jeg har vært opptatt av sang & musikk i mange år, spesielt når vi kan oppleve det i vakre omgivelser som kirkerommet er. Og så har jeg nok også som sagt tenkt en del på de svake i samfunnet. Jeg ringte Inghild Vanglo, koordinator for TV-aksjonen i Eigersund for å høre om det var interessant med en støttekonsert i Helleland kirke. Inghild tente på ideen og det var starten på det hele. Jeg var nok ekstra spent det første året, men oppslutningen ble og har vært overveldende. Året etter ble Marit Myklebust, som var ordfører i Eigersund Kommune, invitert med. Hun uttrykte ønske om at dette kunne bli en årlig tradisjon på Helleland og det har det altså blitt. Musikere og sangere/artister har gladelig stilt opp på konsertene. De har sett på dette som en mulighet å bidra med sine gaver overfor svake i samfunnet og verden som får hjelp av pengene som samles inn. Nestekjærlighet i praksis. 

Thor Bernhard synes årene med konserter har gått fort. Han sa at han skulle prøve i 10 år. Og nå på søndag arrangeres konserten for 10.gang. – Det føles litt rart. Men etter 10 år kan andre gjerne ta over og føre denne tradisjonen videre. Jeg føler det litt sånn at det meste har en begynnelse og en slutt. Og – dette handler ikke bare om meg. Konserten arrangeres av Helleland menighet!
 

Hvilke høydepunkter vil du trekke fram etter disse årene?

Thor Bernhard tenker noen sekunder og ser ut i luften… - Det er mange! Men må jeg trekke fram et par episoder så var det sterkt da ”sølvgutten” Erik Lerdahl for et par år siden kom gående opp midtgangen og sang Ave Maria. Jeg så det på folk – helt enormt! Og da Sikke Marie Sandstøl i fjor sang ”Gabriellas song”, da følte jeg at taket reiste seg. Jeg ønsker å lage et innhold som oppleves som noe for enhver smak.
 

Hva får tilhørerne oppleve nå på søndag?

- Da blir det blant annet gjenhør med ”Gabriellas song” med Sikke Marie. Andre lokale helter som Morten Åkre, Ellen Wikse og Monica Olsen blir med. Koret Jærklang vil bli en av kveldens mange høydepunkter, alt ledet av Alf Georg Østebrøt. «Kortstokken» av Stein Ingebrigtsen har kanskje flere hørt og i Helleland kirke blir den framført av Arne Espeland.

thor bernhard sagland konsert web.jpg 

Sang & musikk - personlig

For Thor Bernhard er sang & musikk noe mye mer enn bare underholdning. Musikken bærer med seg både høytid og terapi.

- For meg er sang & musikk medisin og terapi! Når jeg er ute og kjører lytter jeg mye til musikk. Da slapper jeg av. Spiller gjerne litt klassisk musikk - rolig musikk, salmesang, viser mm. En flott gudstjeneste med kjente og kjære salmer gir meg kraft og styrke i hverdagen. 1.juledags-salmene i kirken har alltid vært høytid for meg!

- Så vil jeg gjerne legge til at vi er heldige i Eigersund og Dalane - at vi har så mye musikalsk kompetanse i distriktet. Det er utrolig mange flotte musikkarrangementer å delta i.
 

Du har sittet i menighetsrådet på Helleland og har også engasjert deg for kirkestuen i tillegg til ditt musikalske engasjement. Hva gir det deg å engasjere deg i kirkens arbeid?

- Da jeg i sin tid engasjerte meg i idrett og de senere år i kirkelig sammenheng, så har det bl.a handlet om viktigheten av barne- og ungdomsarbeid. Det jeg hadde med meg barnelærdommen ble igjen viktig. Og så er jeg nok en som gjerne ønsker å få til ting. Jeg ønsker at så mange som mulig kan engasjere seg. I de siste årene har vi fått se at det har kommet både Barnetrim og Barnekor på Helleland. Sangen og musikken i gudstjenesten har også løftet seg, ikke minst takket være at det er forsangere under gudstjenestene. 

Thor Bernhards siterer et par strofer fra salmen ”Gjør døren høy, gjør porten vid” når han skal si noe om sitt syn på kirken. – Det handler om å invitere og inkludere. For meg er det viktig å se at folk trives med aktivitetene kirken tilbyr og legger til rette for. Da tror jeg også enda flere vil komme til kirken. 

Helleland menighet arbeider med å få bygget en kirkestue ved Helleland kirke. Thor Bernhard satt i begge komiteene som til nå har arbeidet med saken.

- Menighetsrådet har kommet svært langt i planleggingen og har nå fått tilbakemelding om solid økonomisk støtte fra menigheten sine medlemmer. Etter min mening helt fantastisk, en svært viktig brikke som må på plass når menighetsrådet nå skal ta en endelig avgjørelse i saken. Bygda har en unik mulighet til å få realisert et bygg der menigheten og bedehuset vil kunne tilby egne og felles aktiviteter for bl.a. barn og unge - skape engasjement og lage arrangement. Slik jeg ser det så vil en nytt bygg med beliggenhet ved kirken være bærebjelken i det viktige arbeidet de to nevnte skal drive i framtiden. I tillegg vil Grendahuset forbli en viktig samarbeidspartner da det vil være naturlig at aktiviteter som f.eks KRIK og barnetrim fortsetter her. Min påstand er at et nei til nybygg får betydning for de neste generasjoners engasjement i kirkelivet på Helleland.

 

Søndag avsluttes konserten i Helleland kirke med ”You never walk alone” med Morten Åkre. Thor Bernhard har nå i 10 år gått med ansvaret for TV-aksjonskonserten. Men han har ikke vandret alene. Som han selv sier det: - Jeg har ikke en eneste gang fått ”nei” fra noen fordi de ikke hadde tro på arrangementet. Dette har vært en dugnad mange har stått sammen om.

 
 

.