Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Diakon Ester takker av

 
Av Marit Fimland
 

Ester Elvrum Vinnem har vært ansatt som diakon i Eigersund i syv år, siden 2006. På grunn av familiære årsaker vender hun snart tilbake til Trøndelag og begynner i ny jobb som diakon i Klæbu. Forrige søndag fikk menigheten takke Ester under kirkekaffen i Egersund kirke etter gudstjenesten, og det vanket både kake, blomster, gaver og godord. Hun vil bli savnet av mange. Vi spør Ester om hva slags erfaringer hun har som diakon i Eigersund, og hva slags tanker hun har når oppdraget her går mot slutten.
 

Syv gode år
– Jeg har hatt syv gode år i Egersund, Helleland og Eigerøy menigheter, sier Ester, som har hatt glede av samarbeidet med alle menighetene og med folk fra kommunen. – Jeg har blitt godt kjent ved å jobbe på kryss og tvers i hele Eigersund og i de tre menighetene i Den norske kirke. Det har også vært fint med alle de frivillige som i ulike sammenhenger står på og gjør en oppgave for andre. Ingen kan gjøre alt, men alle kan utgjøre en forskjell! Jeg har vært glad for å kunne dra på besøk og ha en utadretta jobb. Å møte folk har vært litt av inspirasjonen og gleden. Når man deler gode og vanskelige ting i livet, blir man godt kjent med og glad i andre mennesker, men det betyr også at det er litt tungt for meg å dra herfra. Det er litt uvirkelig å reise fra alle jeg har blitt kjent med!

ester vinnem avskjed.jpg 

Hjertesaker og utfordringer
Som diakon har Ester vært med på å utarbeide diakoniplanen for Egersund, Helleland og Eigerøy menigheter. «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet», sies det i planen. Jobben som diakon er variert, men noen saker brenner hun litt ekstra for:
 – Jeg har nok brent for arbeidet med flyktninger spesielt, og har møtt utrolig mange flotte mennesker gjennom dette arbeidet. Samarbeidet på tvers med Frelsesarmeen, de ansatte i kommunen og frivillige har vært et bidrag til at integreringsarbeidet i Eigersund har fått et godt rykte. Sorgarbeid har også vært en av mine oppgaver, og sammen med frivillige har vi drevet sorggrupper, som kan være tungt, men mest givende. Bønn har også vært en del av arbeidet, og står sterkt i Helleland menighet og på Eigerøy, der det er bønnegruppe på dagtid engang i uka. I byen er det kveldsbønn på torsdagskvelder. 

Av andre hjertesaker, nevner Ester arbeidet med utviklingshemmede. Stor takk til SIMEN- klubben som deltok med innslag under høsttakkefesten forrige søndag. Ester forteller at en del av jobben hennes har vært besøk hos utviklingshemmede, samt tilrettelagt konfirmasjonsundervisning for dem som trenger det. Hun håper de sistnevnte unge kan bli et satsingsområde. Ester har ellers hatt sine første møter med retreat og pilegrimsvandring her i Rogaland, og det har vært en god erfaring. – Det å bare kunne få ta imot, ikke alltid være «flink jente» har vært positivt for min del, og jeg vil gjerne anbefale det til andre. Ellers har jeg generelt tro på undervisning, som eks. Alfakurs og Spor-kurs for voksne, fordi det er veldig viktig inn i vår tid at vi forstår mer hva Gud vil fortelle oss gjennom Bibelen – og så er det fellesskapet, da. 

På spørsmål om hva Ester mener har vært utfordrende, nevner hun rusproblematikken spesielt: – Her har det vært tungt å få til noe. Menigheten driver vel helst forebyggende arbeid, men å møte mennesker som sliter med rus er en utfordring for det diakonale arbeidet framover. Det er nok av utfordringer for den neste diakonen!
 

Takknemlighet

Det var takknemlighet som preget samlingen for Ester i Egersund kirke på søndag:
– Jeg er takknemlig for årene her. Takk til alle som har vist meg tillit, både kollegaer og enkeltmennesker jeg har blitt kjent med, sa Ester. Da kvitterer vi med en stor TAKK tilbake til Ester for arbeidet hun har lagt ned i Eigersund, og ønsker henne lykke til i Klæbu!

Se bilder fra avskjed med Ester Vinnem.


 
 

.