Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Torsdagskvelder i Egersund kirke

 

Kulturkvelder

John Magne Aas

For et år siden startet kulturutvalget i Egersund menighet opp med kulturkvelder i kirken den første torsdagen i måneden. Utvalget hadde som ønske om at disse kveldene skulle bli et møtested for folk som er interessert i ulike kulturtema. Til nå har formen vært kåseri eller foredrag. Det har spent fra Snorres Kongesagaer via pietismen til Palestina – Israel spørsmålet. Ragnar Bjerkreim tok oss med inn i komponistens verden.
 

Kvinner, Hans N.Hauge og ”villmenn”

Det første temaet denne høsten var Kvinner i musikken. I oktober blir temaet Hans Nielsen Hauge, og i november vil Hallgeir Skretting vise film og foredra om «villmenn» på bedehus i Dalane. Han har forsket på misjonsfilmer fra Madagaskar som ble vist på misjonsmøter på bedehusene. 

I oppstarten av kulturkveldene ble det kommentert på lederplass i Dalane Tidene. Redaktøren sammenlignet disse kveldene med folkeakademiet som i sin tid ga rom for undring, refleksjon og samtale. Det er det kulturutvalget ønsker at kulturkveldene skal være. Samtidig ønsker vi at første torsdag i måneden skal gli inn i folks bevissthet som noe som er kjekt å gå på. Kulturutvalget er allerede i gang med å planlegge vårens kulturkvelder.

kirkedør åpen2.jpg

 Åpen kirkedør: Velkommen inn! FOTO: Marit Fimland
 

Åpen kirke og bønnestund – eller salmestund

Marit Fimland

Mange mennesker på ferie i utlandet legger ofte turen innom et åpent kirkerom og opplever det som en verdi i seg selv. Om sommeren er Egersund kirke åpen for turister og andre besøkende – men visste du at kirka midt i byen er åpen en gang i uka gjennom hele året, utenom søndager, som et tilbud til hele byens befolkning? 

Åpne kirkedører
Hver eneste torsdag, kl 17.30, åpnes kirkedørene, slik at de som vil, kan komme inn i et stille rom, et hellig annerledesrom, sette seg ned, få ro til å tenke, be – eller bare være. Det går an å sitte ned i en halvtime i kirkebenken, eller bare komme innom en liten stund og tenne et lys. 

Bønnestund eller salmestund
Etter en halvtime er det en liten samling i kirka. Til nå har det vært en halvtimes bønnestund, der Bedehuset, NMS, menighetsrådet, diakoniutvalget og prestene har delt på ansvaret for gjennomføringen fra gang til gang. Samlingene preges av en enkel liturgi med litt sang, faste bønner, men også muligheten for å be sammen – høyt eller stille. Fra og med i høst er det noen justeringer på denne rytmen:

Hver første torsdag i måneden har NMS ansvaret for kveldsbønnen, og senere på kvelden er det kulturkveld. Den andre torsdagen i måneden blir det i stedet for bønnestund en halvtimes salmestund, der kantor Gethin gir de av oss som er glade i salmer sjansen til å gjøre oss kjent med den nye salmeboka som kommer før jul, men også å synge kjente og kjære salmer. Dette er et tilbud som kan være interessant for mange! Den tredje torsdagen i måneden er det menighetsrådet eller diakoniutvalget som har ansvaret for kveldsbønn, og den fjerde torsdagen er den prestenes ansvar. Når prestene har ansvaret, vil det også gis anledning til skriftemål. 

Et pusterom
På spørsmål om tanken bak torsdagskveldene i kirka, svarer sokneprest Georg Reistad: - Vår tanke er at disse torsdagene skal bidra til å synliggjøre pulsslaget i menighetens fellesskap. Her kan enhver komme og melde sitt behov for forbønn: for seg, sine eller andre nære. Her kan vi komme og synge sammen i glede, bekymring og sorg. Prestene har tid for en enkel samtale etterpå om det skulle være behov, på sin torsdag. Torsdagskveldene i kirka kan fungere som et pusterom på en helt alminnelig hverdag, midt i uka.

 
 

.