Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Klarer vi kr 15.000 i måneden?

Svein Anton Hansen
 

Menighetsrådet i Helleland og Eigersund Kirkelige Fellesråd ser på muligheten for å bygge en kirkestue, et forsamlingshus ved Helleland kirke. Skal dette lykkes må folk på Helleland bli med på givertjeneste!

- Vi har nå levert ut brev om givertjenesten i postkassene til medlemmer av Den Norske Kirke i Helleland. Dette sier en begeistret og samtidig spent Norleiv Gudmestad, leder i Helleland menighetsråd.

- Vi har bedt om tilbakemelding innen 24.september fra de som ønsker å være med på givertjenesten, slik at vi kan ta en foreløpig konklusjon på menighetsrådsmøtet 26.september.

norleiv gudmestad og kirkestue.jpg 
Norleiv Gudmestad, leder i Helleland menighetsråd studerer tegninger over mulig kirkestue. 
 

Hvilket mål for givertjenesten har menighetsrådet satt seg?

- Vi er i planleggingsfasen, og for å kunne komme videre må vi vite om menighetens medlemmer er villige til å støtte prosjektet økonomisk. Foreløpig har vi tatt som utgangspunkt at menighetsrådet må bidra med kr 400.000 i egenkapital og ca 3.1 mill. i lån som må finansieres gjennom givertjeneste. Det betyr at vi trenger ca kr 15.000 i måneden fra menighetens medlemmer for å betjene lån og driftsutgifter. Vi håper at vi gjennom tilskudd fra enkeltpersoner og fra det offentlige skal kunne øke egenkapitalen og dermed redusere låneopptaket. 

Når jeg spør Norleiv om hvor mange han og menighetsrådet ser for seg blir med, så håper han at minst 50 personer vil være med på en månedlig givertjeneste.

- I tillegg håper vi at noen har et engangsbeløp å avse slik at vi kan styrke startkapitalen. Kanskje noen kan tenke seg å være med på begge deler?

 

Hvor lenge er det hver enkelt forplikter seg til å være med å gi?

- Ingen forplikter seg for et bestemt antall år, men vi håper jo at de som tegner seg til givertjeneste føler et ansvar for å være med så lenge de har anledning. Skulle den enkeltes økonomiske situasjon endres, er det mulig å endre beløpet både oppover og nedover. Nye givere er velkommen underveis.

 

Hvilke andre inntektskilder ser menighetsrådet for seg at vil være med å finansiere og drive kirkestuen?

- Det kan være auksjon/loppemarked, basarer samt leieinntekter fra ulike arrangement.

 

Hva sier din egen magefølelse om muligheten for å få bygget og finansiert kirkestuen?

- Jeg er veldig spent! Jeg vet det er mange som ønsker seg et bygg i tilknytning til kirken. Det er også mange som ønsker seg et nytt bedehus som erstatning for dagens bedehus som ligger utsatt til for flom og med vanskelig av- og påkjøring til E39. Nå har vi muligheten til å få til begge deler! Så er det jo spennende å se om folk ønsker å bidra økonomisk. Slik jeg kjenner hedlandsbuen er de rause til å gi, og bygdefolket har alltid støttet opp om kirken og det arbeidet den driver.

Norleiv sitt smil blir større og større. Nå virker han sikker i sin sak: - Jeg tror vi skal klare å finansiere kirkestuen!

 

Hvorfor bør folk i Helleland være med å støtte dette prosjektet?

- Kirke og bedehus har i generasjoner vært formidlere av den kristne kulturarven i bygda vår. Gjennom årenes løp trenger både mennesker og arbeidsredskaper en fornyelse. Vi har en flott kirke til bruk for gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. I tillegg trenger vi et møtelokale og sanitæranlegg i tilknytning til kirken som fyller kravene til universell utforming. Etter at kristendomsundervisningen forsvant fra skolen, har menigheten fått et større ansvar for trosopplæring gjennom trosopplæringsreformen, dette stiller også større krav til lokaler. Ved å være med å støtte prosjektet økonomisk vil man få et eierforhold til bygget, noe som vi håper vil skape et større engasjement for det arbeidet som foregår i regi av kirken og kristne organisasjoner, både blant unge og eldre.

givertjeneste.jpg

”Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” (2.Kor.brev 9,7)


 
 

.