Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Givertjeneste Helleland

 
Medlemmer av DNK i Helleland utfordres til å være med på givertjeneste til kirkestue/ forsamlingshus ved Helleland kirke.  

Alle medlemmer/ husstander i Helleland fikk i månedsskiftet august-sepmtember 2013 et brev i postkassen. Brevet ble delt ut av menighetsrådet. I brevet spør menighetsrådet om den enkelte kan tenke seg å være med på givertjeneste til ny kirkestue/ nytt forsamlingshus. 

Les/ last ned brevet her. 


UFORPLIKTENDE

I denne omgang undersøker menighetsrådet interessen i Helleland for å støtte og bygge et forsamlingslokale. Derfor ber menighetsrådet i denne omgan gom en uforpliktende tilbakemelding.

På menighetsrådsmøtet 26.september vil menighetsrådet konkludere om det er en økonomisk vilje i Helleland til å bygge kirkestue/ forsamlingslokale. Vi har derfor bedt om en tilbakemelding på brevet innen 24.september.
Alle henvendelser vil behandles konfidensielt. 

bilde kirkestue.jpg

Her er forslag på tegninger til kirkestue, tegnet av Hellvik Hus.

kirkestuekomite 2012-2013 web.jpg

Kirkestuekomite 2012-2013, takket av på årsfesten mars-13. 

 
 

.