Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Være med som leder?

 
 
UngdomsAlpha og Friluftskonfirmanter - kan du tenke deg å være leder eller delta med praktiske oppgaver?
 

FRILUFTSKONFIRMANTER
Konfirmantundervisningen begynner for fullt fra 1.september. Og det er så stor interesse på friluftsgruppene at vi trenger noen ekstra medhjelpere. Friluftsgruppene møtes annenhver mandag kl 16.30-19.30 i Bakkebø kirke og vi tar turer ut derfra, enten til fots eller med biler til ulike aktiviteter. Vi utfordrer deg til å hjelpe oss praktisk, blant annet trenger vi noen som kan stille med biler på et par mandager i høst.
Ta kontakt med kateket Ingun (ingunsb@ekf.no 51 46 33 36) hvis du kan tenke deg å bidra!
 

UNGDOMSALPHA
Menighetene i Eigersund ønsker å starte UngdomsAlpha i samarbeid med Misjonshuset dette skoleåret. Vi trenger folk som kan tenke seg å være med som medarbeidere, det kan være ulike oppgaver som for eksempel å undervise, være gruppeleder eller å være med praktisk med servering av kveldsmat. Det blir et oppstartsmøte for medarbeidere den 25.september på menighetssenteret. Da kommer Inge Morten Paulsen, leder av Alpha i Rogaland.

Mer info kommer nærmere, men ta kontakt med kateket Ingun (ingunsb@ekf.no 51 46 33 36) hvis du er interessert/har spørsmål.

ungdomsalpha, lederbok.jpg
 
 

.