Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Sommerlig påfyll - Sommer i Sarons Dal

 

Av Per Arne Sandvold 
per arne sandvold, portrett.jpg 

- Mange har og har hatt meninger om Sarons Dal. Det var også litt ulikt det som foregikk der. For meg har Sarons Dal i økende grad blitt et godt sted å hente inspirasjon og åndelig glød. 

 

De siste åra har jeg som regel vært på ett eller flere møter under sommerstevnet i Sarons Dal. Stevnet begynner ofte i midten av juli, og varer ei uke; fra helg til helg.
For meg passer det godt å begynne ferien når sommerstevnet begynner. Jeg har hytte i Kvinesdal ikke langt fra Sarons Dal, og har av og til overnattingsbesøk i forbindelse med stevnet.
 
 

VELSIGNE ANDRE

Mange har og har hatt meninger om Sarons Dal. Det var også litt ulikt det som foregikk der. For meg har Sarons Dal i økende grad blitt et godt sted å hente inspirasjon og åndelig glød. Sarons Dal tar på alvor flere ting som jeg tenker at menigheter ellers ikke snakker så mye om.

De første kjennetegnet du kan møte hvis du deltar på sommerstevnet er et inkluderende fellesskap. De er nøye med å inkludere og velsigne andre menigheter og kirkesamfunn. De ser stort på all kristen virksomhet, i forvisningen om at alle trengs for at misjonsbefalingen skal oppfylles. I omtrent hvert møte under sommerstevnet tar de fram konkrete menigheter og kirkesamfunn for å velsigne dem og den virksomheten de driver. Det er uttrykk for det samme at de i stor grad inviterer talere fra andre sammenhenger enn sin egen. Denne åpne holdningen er nok også et resultat av neste kjennetegn. 


TENK STORT!

Det andre kjennetegnet er stor tro og store visjoner. De tenker rett og slett stort om alt de prøver seg på. De tenker stort når de planlegger møter i Afrika, Asia og andre fjerne himmelstrøk. De tenker stort når de sender radio- og TV-programmer til områder hvor de ikke får lov til å reise inn. De tenker stort når de tar initiativ til oversettelse av bibler og bibeldeler til alle mulige slags språk. De tenker stort når de dimensjonerer sine dataløsninger slik at folk kan hente bibelstudier og annet materiell på internett. De tenker stort når de kontakter presidenter, statsministre og andre sentrale ledere i de landene de besøker. Og det ser ut til at de lykkes med å tenke stort. På møtekampanjer møter de hundretusen ja millioner av mennesker. Datakapasiteten på hjemmesida ble sprengt, og ny server måtte bygges opp for et par år siden. De får massevis av henvendelser etter radio- og TV-programmer på stadig flere språk. Med et litt forslitt uttrykk kan vi godt si at Sarons Dal lever etter prinsippet: «Den som intet våger, intet vinner». Visjonene vil naturlig utfordre økonomien, og flere synes det er plagsomt med det de oppfatter som pengemas. Men hvorfor skulle ikke store visjoner utløse utfordringer om å gi? Jeg synes det er lett å gi når du får vite mye om alt det de utretter med pengene.


 sarons dal.jpg

Per Arne opplever en forkynnelse som skaper tro og som utfordrer. FOTO: Sarons Dal
 

FORKYNNELSEN

Det tredje kjennetegnet er ikke minst forkynnelsen. Den kan variere, men har ofte sterke element av tro, tydelige kristenliv og profetier om kommende tider. Jeg har fortsatt til gode at jeg går fra et møte uten å ha fått med meg noe nytt. Det at de inviterer andre talere gjør også at jeg kan velge ut og variere hvilke møter jeg deltar på. Innholdet i forkynnelsen opplever jeg som rett, relevant og visjonær. Det kan være sterke element av utfordring til tro i modige gjerninger, men det trenger vi. Vi er til vanlig alt for forsiktige med å utfordre hverandre til å ta Guds ord på alvor. Til tider kan det også være tydelig endetidsforkynnelse, noe vi kanskje har tatt for lett på det i våre vanlige sammenhenger. Vi vet jo innerst inne at enden kommer, om ikke lenge.

 

BØKER

Som det fjerde kjennetegn har jeg lyst til å fremheve bokhandelen under stevnet i Sarons Dal. Det er ofte gode tilbud under sommerstevnet, og den er absolutt verdt et besøk. Jeg har funnet flere bøker der som har betydd noe spesielt for meg. Å starte ferien med noen møter og ei god bok fra Sarons Dal, kan faktisk føre til en god og oppbyggelig ferie.


 
 

.