Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirken digitaliseres!

 

Av Hedvig Caroline Karlsen, trosopplærer
 

Kirken vil i økende grad kommunisere med konfirmantene via blogg og facebook. Det handler om å leve med i konfirmantenes digitale virkelighet.

Fra sommeren 2013 går Eigersund kirkelig fellesråd over til digital kommunikasjon med våre konfirmanter og deres foreldre/foresatte. Egersund er en Grønn menighet og gjennom dette har vi en økt bevissthet på ”grønnere valg” på alt fra gudstjenestelivet, innkjøp, transport og avfall.
 

Konfirmantblogg og facebookgruppe

I praksis vil dette si at konfirmantene får et informasjonsbrev i postkassene sine med veiledning til hvordan de skal registrere seg på nett. Etter dette vil de få tilsendt all informasjon via epost resten av konfirmantåret. Da det er fort gjort å slette en epost har vi også opprettet en bloggside hvor all informasjon står. Det være seg timeplaner, viktige datoer eller hvordan vi kommer oss på leir.

Egersund: Bloggadressen er egersundkonfirmant.wordpress.com

Eigerøy: Bloggadressen er konfirmanteh.wordpress.com

Helleland: Bloggadressen er konfirmanteh.wordpress.com

Konfirmantene i Egersund (ikke Eigerøy og Helleland) vil også få mulighet til å melde seg inn i en facebookgruppe hvor det blir lagt ut linker til oppdateringer på bloggen og påminnelser i forbindelse med arrangementer. Dagens ungdom kommuniserer mye digitalt, facebook og blogg er kommunikasjonsformer som for dem er velkjente. 

Vårt ønske for den nye digitale kommunikasjonsformen er å være lettere tilgjengelig for alle som bruker kirken. Å kunne tilby bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk er et overordnet mål. I omstillingsfasen vil det kreve litt fra de ansatte, men på sikt vil det gjøre administrasjonsdelen av jobbene våre langt mindre tidkrevende. 

konfirmantblogg.jpg

Egersund-konfirmantenes blogg

 
 

.