Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kateketvikar søkes

Stillingen er 100 % og vi trenger deg snarest.

Vikariatet går fram til sommeren 2014.

kateket.jpg

Kateketen i Eigersund er menighetenes undervisningsleder.  Kateketen jobber med oppfølging av de døpte og gjennomføringen av konfirmantarbeidet, og kontakt mellom skoler og barnehager

Vi ønsker en person som er kontaktskapende, en god pedagog og som liker å formidle tro på Jesus og kunne formidle kristne erfaringer til barn og unge.

Det foreligger stillingsinstruks. 

*Du må være strukturert i ditt arbeid, kunne jobbe både selvstendig og i team.

*Personlig egnethet vil bli vektlagt.

*Du må ha evne og vilje til å jobbe sammen med frivillige.

*Må disponere bil.

*Det kan bli stilt krav om barneomsorgsattest.

*Medlem av Den norske kirke

* Vi søker en person med relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis innen kristendom/pedagogikk/livssynsfag.

 
Hva kan vi tilby deg?

Et godt arbeidsmiljø som er bygget på trivsel, trygghet og humor. Et samlet kontorfelleskap med menighetspedagog, diakon, kantor, prester, kirkeverge og merkantilt personale. Medbestemmelse over egen arbeidsoppgaver. Hjelp til å finne bopel. Lønn etter avtale. Klp-pensjon. Stillingen er ledig nå, men vi er villige å vente om du trenger litt tid. 

Ta kontakt gjerne med kateket Sølvi M. Rasmussen tlf 51 46 33 36 / smr@ekf.no eller kirkeverge Jørgen Tore Omdal tlf. 51 46 33 40 / kirkevergen@ekf.no 

Søknad sendes Eigersund kirkelig fellesråd, Damsgårdsgaten 4 A, 4370 Egersund, ellerkirkevergen@ekf.no innen 10. april. 

Se forøvrig www.eigersund.kommune.no ,  www.dalanebluse.com , www.julebyen.no og www.egersundvisefestival.no