Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Fest i fasten

 
 

Av Marit Fimland 

 

«Nåden er din dagligdag, hverdagen, det nære. 

Mennesker at leve med, nåden er: at være.  

Nåden er et ord fra Gud over alle dage. 

Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage.» 


Salmen av Johannes Møllehave var sentral i biskopens tale til menigheten forrige søndag, selveste Maria budskapsdag. Ordene til Maria, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud», er selve kjernen i det kristne budskapet, sa biskopen: Det er med de ordene Gud møter oss i dag når vi kommer inn i en kirke; i dåpen, i Ordet, i brød og vin. «Det er denne nåden som gjør at jeg våger å bære denne bispekåpen», sa han, og understreket at nåden gjelder alle mennesker, og at det ikke er forskjell på biskoper og andre mennesker i så måte. Det er også en nåde som bærer i møte med livets slutt, hevdet biskop Erling, og delte en sterk historie fra eget liv. 


Kirka var godt besøkt denne søndagen. Egersund Mandssangforening bidro med flott sang, og bidragsytere fra Simenklubben bidro på en fin måte under flere av gudstjenestens ledd. Den anglikanske biskopen James Newcome fra bispedømmet Carlisle i Nord-England hilste menigheten og takket for gjestfriheten han har opplevd her. Da mannssangerne klangfullt avsluttet med «O, when the saints go marching in», var det nesten som om taket løftet seg. 


Etter gudstjenesten var et femtitalls mennesker samlet til kirkemiddag på menighetssenteret på Damsgård for å høre biskopens visitasforedrag. Biskopen kommenterte arbeidet som drives i Eigerøy, Helleland og Egersund menigheter, utfordringene vi står overfor lokalt – og håpstegn: «Jeg har møtt tre rause menigheter, der stab, råd og frivillige strekker seg langt», sa biskop Erling.   Arrangement under bispevisitasen - se bilder:

* HELLELAND: Kulturkveld tirsdag 12.mars

* EIGERØY: Kulturkveld torsdag 14.mars

* EGERSUND: samling med flyktningnene onsdag 13.mars og gudstjeneste samt middag søndag 17.mars.


 

 
 

.