Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Innsamlingsaksjon – takk!

 
Takk til konfirmanter som gikk og dere som gav til innsamlingsaksjonen på tirsdag.
Egersund – kr 66.611
Eigerøy – kr 13.355
Helleland – kr 10.001
Hellvik – kr 8.031
SUM – kr 97.998
 

Tekst: Kirkens Nødhjelp/ Marit Fimland
 

kn fasteaksjon.jpg

 

Sammen med nesten 40 000 konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon en av våre største nasjonale dugnader. I Egersund arrangeres aksjonen førstkommende tirsdag.

Sammen forandre

Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette fokus på ulike prosjekter og hverdagshelter over hele verden. Dette er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten, men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse forbildene. Kirkens Nødhjelps arbeid bygger på deres kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får det til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulighet til å skape virkelig og varig forandring – for seg selv, for andre og for hverandre. 


Fra fornedret til forbilde
Martha Gezahegn (28) fra Etiopia solgte tidligere kroppen sin til fremmede menn. Nå har hun fått et nytt liv, er gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid

Martha fikk virkelig nytt håp og et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi.

–Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er at de er elsket av Gud. Jeg har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er, sier Martha.

 kn2013 web.jpg

Ta godt imot bøssebærerne tirsdag 19. mars! Her er egersund-konfirmantene klar til innsats. FOTO:Bjørn Roger Rasmussen
 

Lokalt engasjement
I november hadde konfirmantene fra Egersund, Eigerøy og Helleland besøk av Roadservice, et team som reiser Norge rundt med et spesialopplegg som består av undervisning og konsert for konfirmanter. En sentral del av opplegget var informasjon om Kirkens Nødhjelps arbeid og om hva årets innsamlingsaksjon dreier seg om.

Tirsdag 19. mars, fra kl. 17 og utover, står medhjelpere fra Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter for utsendelse av bøssebærere, praktisk for- og etterarbeid, og konfirmantforeldre stiller som sjåfører på enkelte ruter. Bøssebærerne, hovedsakelig menighetenes konfirmanter, går fra dør til dør og samler inn pengegaver. Ta godt imot dem! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.


 

 
 

.