Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Visitas – ingen kjapp visitt

 
 

Av Svein Anton Hansen

- Jeg gleder meg til å vise biskopen mangfoldet i arbeidet i menighetene! Dette sier prost Kåre Erling Mjølhus som ønsker at Stavanger biskop skal bli bedre kjent med de lokale forhold i Eigersund.

kåre erling mjølhus.jpg 

               Prost Kåre Erling Mjølhus

I visitasreglementet for Den Norske Kirke kan vi lese at ”en bispevisitas er en institusjonalisert og rettslig ordnet besøk av biskopen i et eller flere sokn der hensikten er å øve kirkelig tilsyn.” Og nå skal dette kirkelige tilsyn føres med Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter den kommende uke.

- Formålet med visitaser er at biskopen skal støtte, inspirere og veilede menighetene og de ansatte han har et ansvar overfor. Dette skjer blant annet gjennom medarbeidersamtaler kan Kåre fortelle.

 

Biskopen skal blant annet møte menighetsrådene. Hvilke muligheter gir dette menighetsrådene å ta opp ulike saker?

- Møte med biskopen gir menighetene muligheten å drøfte sine visjoner og satsningsområder, hvordan de kan nå ut videre i lokalmiljøet.

erling pettersen ingress2.jpg

                       Biskop Erling Pettersen

 

I tillegg til menighetsråd og ansatte – hvem andre skal biskopen møte?

- Vi skal blant annet besøke de ansatte på Uninor og spise lunsj sammen med de. Så skal vi møte kommunens ledelse, rektorer og barnehagestyrere. Og så blir biskopen og hans følge også med når flyktningene har samling på Menighetssenteret på onsdag.

 

Hva gleder du deg selv mest til ved visitasen?

- Det må være at biskopen får se mangfoldet av arbeidet i menighetene. Så håper jeg mange møter opp på de åpne arrangementene. Da tenker jeg på kulturkveldene på Helleland og Eigerøy, turen ut til fyret og selve visitasgudstjenesten neste søndag i Egersund kirke. 
 


 

Tirsdag 12.mars

Kl. 11.15 – 12.00       Lunsj på Uninor

Kl. 12.00 – 13.30       Besøk på Uninor

Kl. 18.00                Kulturkveld på Helleland Grendahus. 
                             - Helleland barnekor, - Angels, - Audhild Aadnøy Grøsfjeld, 
                             - Helleland skolekorps, -  KRIK, - Rasmann Polden, - bevertning,
                             - utstilling av barneaktiviteter, - biskopen taler. 

Onsdag 13.mars

Kl. 10.00 – 12.00        Møte med kommunens ledelse

Kl. 12.30 – 14.00        Samling for flyktninger på Menighetssenteret

Kl. 14.15 – 17.00     Tur til fyret.  Åpent for alle. Parkeringsplassen kl 14.15.
                               - Samlingsstund på fyret. 

Kl. 18.00 – 20.00        Møte Egersund menighetsråd og menighetskomiteen for Hellvik 

Kl. 20.15 – 22.00        Møte med Helleland menighetsråd i Helleland kirke.  

Torsdag 14.mars

Kl. 10.00 – 12.00        Møte med rektorer og barnehagestyrere

Kl. 17.00 – 19.00        Møte med Eigerøy menighetsråd

Kl. 19.00                 Salme– og kulturkveld i Eigerøy Arbeidskirke. 
                              - SIMEN-klubben, - Sang av Sui Lian, Sikke Marie Sandstøl, 
                              forsangerteam og band, dikt Eva Wiik, - bilder ved Arne Østebrøt,
                              - biskopen taler, - bevertning og drøs
  

Fredag og lørdag ikke noe program i Eigersund.  

Søndag 17.mars

Kl. 11.00                   Visitasgudstjeneste i Egersund kirke.
                                
   - Georg Reistad, - biskopen, - Egersund Mandssangforening 

ca kl. 12.45              Menighetsenteret. Middag og visitasforedrag ved biskopen.