Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Nytt ”Forsamlingshus” på Helleland?

 
 

Svein Anton Hansen

Har Helleland menighet vilje og økonomisk bærekraft til å realisere et nytt ”forsamlingshus” ved Helleland kirke? Dette var hovedsaken under menighetens årsfest søndag 24.februar.

De 2-3 siste årene har Helleland menighetsråd arbeidet med tanken på å reise et nytt hus for kirkefolk og bedehusfolk på Helleland. Kirken mangler et bygg hvor aktiviteter kan legges. I tillegg er Helleland bedehus nedslitt og ligger utsatt til for oversvømmelser. Styret for Helleland bedehus har signalisert at de ønsker å legge sin møtevirksomhet til et eventuelt nytt hus ved Helleland kirke. 

”Kirkestuekomite”

På årsfesten sist søndag presenterte Thor Bernhard Sagland tanker ”kirkestuekomiteen” har arbeidet fram, på vegne av menighetsrådet. De har sett på alternative plasseringer ved kirken, forslag på plantegninger, bruksområder, priser på bygg og inventar, budsjett og innsamlingsmuligheter. Bygg og inventar vil ha en totalkostnad på ca 4,4 millioner kroner. 

Se presentasjonen som ble lagt fram på årsfesten.
(Vis - roter visning - med klokke) 

Økonomisk realistisk?

Flere tok ordet under samtalen etter presentasjonen. Flere kommenterte utfordringene knyttet til å få en god økonomisk plattform for prosjektet samt økonomien i en den videre driften av huset. Et par av de som tok ordet ba også menighetsrådet se på muligheten Grendahuset gir. 

Følelser og engasjement

Samtalen under årsfesten viste at mange har et engasjement i saken. Bygg og økonomi setter følelser i sving. Og slik skal det være! Argumenter og motargumenter får bryne seg på hverandre. De friksjonene motargumentene skaper fører til at de ulike momentene i saken vil bli grundigere drøftet og utredet. 

”Hva skal barnet hete?”

Årsfesten fattet ikke noe vedtak i saken. Årsfesten var tenkt som et drøftingsmøte. Menighetsrådet tar nå med seg innspillene fra årsfesten i sitt videre arbeid med saken. Ikke minst må menighetsrådet se på den økonomisk biten ved prosjektet. Og når det gjelder navn på bygget, så står det fortsatt åpent. ”Kirkestue” er kun en arbeidstittel for selve prosjektet.

kirkestuekomite 2012-2013 web.jpg Kirkestuekomiteen: Denne komiteen har i 1 år arbeidet med muligheten for å realisere et nytt forsamlingslokale på Helleland. Fra venstre: Per Østebø, Lars Magnus Hannisdal, Ingeborg Sandstøl, Espen Hyggen, Jan Erik Grude, Audhild Aadnøy Grøsfjeld og Thor Bernhard Sagland.


 
 

.