Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Abrahams barn i Egersund

 
 

Av Arne Espeland

Torsdag 7.februar ble forestillingen Abrahams barn vist i Egersund. Svein Tindberg, hovedrolleinnehaver og manusforfatter, har helt siden stykket ble satt opp høsten 2011 vært overrasket over den store interessen. At forestillingen ble satt opp etter 22.juli gjorde ikke akkurat interessen mindre. 

Vi har bedt prost Kåre Erling Mjølhus kommentere stykket.

Hva tenker vi som kirke om en slik forestilling? 

- Stykket tar utgangspunkt i fortellingen om Abraham i Bibelen i 1. Mosebok. Abraham fikk to sønner, Ismael med trellkvinnen Hagar og Isak med kona Sara. Linjen fra Abraham til Ismael og videre regnes som opphavet til Islam, linjen fra Abraham til Isak og videre regnes som opphavet til Jødedommen og Kristendommen.

Disse verdensreligionene med Abraham som stamfar og troen på èn Gud, monoteistiske, er vel mest kjent for å understreke forskjellene og hva som skiller. Tindberg har gått motsatt vei og prøver med forestillingen å finne hva som forener og stiller seg undrende til all krig og elendighet som tilsynelatende er begrunnet i religionene. Eller er det kanskje tilhengerne som har feiltolket budskapet og ikke gått til kjernen? Sitater fra Koranen ligner svært mye på fortellinger fra Bibelen. Til slutt spør Tindberg om vi kanskje har samme Gud og at det er tre versjoner av samme fortelling.

Kåre Mjølhus har sett forestillingen tidligere i Stavanger, og er i tillegg nettopp kommet hjem fra prestetur til Israel. Her møtte de både en jødisk rabbiner, en kristen biskop og en ledende muslim. Møtene var positive i en gjensidig respekt for ulike ståsteder.

kåre erling mjølhus.jpg

Hva tenker prost Kåre om forestillingen Abrahams barn?


Kåre, hva er ditt inntrykk av forestillingen?
- Det er positivt å lære mer om Jødedommen og Islam fra et kristent ståsted. Mange har vrangforestillinger. Det er alltid positivt med kunnskap. Jeg er trygg på eget ståsted i kristendommen og synes ikke det er noe problem å møte andre med respekt.


Tindberg problematiserer at det er mye uro og krig med tilsynelatende opphav i disse religionene. Hva mener du om det?
- Jeg tror hovedproblemet er ekstremisme i alle retninger. Det er det som er farlig.

Ser du på Kristendom, Jødedom og Islam som «tre sider av samme sak»?
- Nei, jeg tror at det bare er gjennom troen på Jesus vi kan komme i kontakt med den levende Gud. I Johannes 14, 6 står det: Jesus sier. «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»  Dette synet er ikke til hinder for mellommenneskelig kontakt og dialog. Det er flott at det er startet et Kirkelig dialogsenter i Stavanger med Kian Reme i ledelsen. En slik dialog har stor verdi. Forestillingen Abrahams barn er et viktig bidrag i dette dialogarbeidet.


Forestillingen skal fortsatt vises andre steder i landet. Hva vil du si til folk som ønsker å se den?
- Se oppsetningen med et åpent sinn. Det kommer fram mye interessant og spennende om alle de tre verdensreligionene. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å være enig i alt som blir sagt! Og ikke minst: Svein Tindberg er en svært god skuespiller og forteller som gjør det hele veldig levende! 

 


 

 
 

Abraham - 1. Mosebok12,1-7:

Herren sa til Abram: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Så drog Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abram var 75 år da han drog ut fra Karan. Han tok med seg sin kone Sarai og sin brorsønn Lot og alle eiendelene de hadde samlet, og de tjenestefolkene de hadde fått seg i Karan. De gav seg på vei til Kanaan. Da de kom til Kanaan, drog Abram gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til More-eika. Kanaaneerne bodde den gang i landet.  Da viste Herren seg for Abram og sa: «Din ætt vil jeg gi dette landet.» Og der bygde Abram et alter for Herren som hadde vist seg for ham.