Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Åpen kirke, kveldsbønn i Egersund kirke

 

Vi har inngått samarbeid med Misjonshuset (Det Norske Misjonsselskap) og Egersund Indremisjonsforening i Bedehuset for å få dette til. Hver av disse vil da ha ansvar for sin faste torsdag i måneden. Når det sjeldnere kommer en femte torsdag, håper vi å få et samarbeid med alle de frikirkelige menighetene til en felles ”Bønn for byen”.

Første samling blir 4.oktober oktober kl 18.00. I forkant av kveldsbønnen, som vil vare ca.15–20 min. vil kirken være åpen til personlig stillhet, lystenning og ettertanke fra en time før.

Bare den første gangen vil det foregå vigsel fra dette tidspunkt til ca kl.17.30.
Vi trenger flere som kan melde seg, enten til sine organisasjoner på Bedehus/ Misjonshus eller til kirkekontoret, for å gjøre en tjeneste – noen for å hente nøkkel her og låse opp, andre for å stå for selve gjennomføringen av bønnestunden. 

 
 


bønn for egersund.jpg