Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Flott bygdedagsgudstjeneste i Helleland kirke

 
Oddny Sandstøl Frisk

Konfirmanter med og uten gull

Årets konfirmanter ble presentert. Det er alltid kjekt å se nye konfirmantkull. Dette året er de bare 5, men en kjekk gjeng så det ut til. Stor spenning var det også å få se 50-års konfirmantene. Hvor mange ville komme, og ville vi kjenne dem? Eller kanskje viktigst, ville de kjenne hverandre?

Det var stor gjensynsglede blant de 11 som møtte. Martin Kolstad ledet gudstjenesten og Wenche Larsen Puntervoll og Beate Koldal gledet oss med sang.

gullkonfirmanter 20121.jpg

50-års jubilantene: Fra venstre: Aslaug Judith (Mykedal) Jacobsen, Elsa Brith (Høiland) Lindland, Kirsten (Hetland) Gassner, Gunnar Nygård, Floid Hetland, Ernst Hetland, Alf Steinar Bjunes, Gunnar Omdal, Thyra Olava Egeland, Anne Grethe (Nygård) Huus og Brit Aris (Østrem) Bekkeheien.
 

Se bilder fra gudstjenesten og Bygdedagen.


KRIK

Norleiv Gudmestad hadde med seg 4 staute karer som representerte KRIK-Helleland. Han fortalte om samlingene de har på Grendehuset annenhver fredag, og ulike turer og turneringer de har vært med på.

Etter gudstjenesten hadde folk det travelt med å komme seg opp til grendehuset. Der ventet komler, kaffe og kaker, kjentfolk og godt drøs.

krik i kirken1.jpg

KRIK-Helleland ble presentert på gudstjenesten. Fra venstre: Jørn Andre Nygård, Nikolai B. Strømstad, Vegard D. Lomeland og Jan Terje S. Søyland