Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Tjeneste på Eigerøy

 

Av Arne Espeland

Mange av oss er vokst opp i en tradisjon med hovedfokus på frelse av nåde der vi mottar alt helt gratis. Det viktigste har vært å bevare en personlig tro og i noe mindre grad at det er naturlig å være del av et fellesskap og ha en tjeneste.

Jesus sier i Matteus 11,28: «Kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile.» Vi stopper ofte med dette og glemmer fortsettelsen i de neste versene: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde er lett.»

I Eigerøy arbeidskirke ønsker vi å bidra til at tjeneste blir en naturlig del av det å høre til en menighet. Dette har vi formulert i 2 av våre verdisetninger:

- Vi vil be Gud om at hver enkelt som tar del i menighetsfellesskapet skal finne den plassen og utføre den tjenesten han/hun trives med og som Gud fører den enkelte inn i.

- Vi ønsker at alle skal finne sin plass i en smågruppe der de kan både gi og få og bidra til kirkens utvikling og vekst.

Mange er involvert i ulike typer tjenester på Eigerøy og det er veldig bra! Vi kan tenke store tanker om betydningen av å bidra, at den enkelte av oss har en viktig rolle i kirka og lokalsamfunnet. Alle tjenester har stor betydning i et fellesskap. Et par eksempler: 

Kirkekaffe

På Eigerøy har vi helt siden starten i 1994 satset på kirkekaffe på hver gudstjeneste. Vi er heldige som har gode lokaler til dette formålet. Mange bidrar til å lage i stand kirkekaffe med trakting av kaffe og te, lage saft, sette fram bord og stoler, servere og rydde etterpå. Kirkekaffien et møtested for alle som ønsker etter gudstjenesten. Alle som bidrar har en tjeneste i kirka.

kaffekopp, 3.jpg

Det er kirkekaffe etter alle gudstjenestene på Eigerøy. Mange bidrar til denne tjenesten. FOTO: Arne Espeland 


Gudstjeneste

Kanskje vi har feil bilde av gudstjenesten? At noen få er aktive og resten er passive tilhørere. Tenk om alle tenkte motsatt? At gudstjenesten var en del av den enkeltes tjeneste og en anledning til å være en aktiv del av et fellesskap. Både et møte med Gud og et møte med mine medmennesker… »både gi og få og bidra til kirkens vekst og utvikling».

skapelse, alle blomstene.jpg

Frivillige, både voksne og barn deltar under familiegudstjeneste. FOTO: Svein Anton Hansen
 

Velkommen!

Da er det bare å ønske velkommen til 3 gudstjenester med tema tjeneste: 

Søndag 16.september: Tro og tjeneste 

Søndag 30.september: Trivsel og tjeneste 

Søndag 7.oktober: Fellesskap og tjeneste