Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Helleland - ny gudstjenesteliturgi

 

Første søndag i advent i år skal ny gudstjenesteliturgi være innført i alle menigheter i Den Norske Kirke. Alle menighetsråd har arbeidet med denne saken i flere måneder. Så skal menighetsmøte vedta hva som skal være liturgi i sitt sokn og kirke. 

Søndag 30.september blir det menighetsmøte i Helleland etter gudstjenesten. Stemmeberettigede er alle medlemmer av Den Norske Kirke som er fylt 15 år og som bor i soknet.

Her kan du laste ned forslaget fra menighetsrådet til
"ny lokal grunnordning for Helleland menighet." (Word)

Se gjerne også "ordning for Hovedgudstjenesten" (PDF)

Velkommen til å være med å drøfte og vedta hvordan ny gudstjeneste skal være på Helleland!