Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Gode medhjelpere i konfirmantutvalget

Av Svein Anton Hansen

Likt og ulikt

- Selv om vi har ulike aktivitetsgrupper, så er mye felles. Hver gang har alle to skoletimer med både teori og en aktivitet. Teoriundervisningen har Bibelen som hovedbok. I tillegg bruker vi Kristus-kransen, en krans med ulike perler. Hver perle symboliserer et bibelsk tema. Noen av temaene som tas opp er Gud som skaper, Jesus og Den Hellig Ånd, dåp og nattverd, bønn og Fadervår, de kristne høytidene, de 10 bud, ”kjærester og slikt”. I tillegg er gudstjenestene og weekenden felles, sier kateket Sølvi Myklebust Rasmussen.

Dette året kan Sølvi og konfirmantutvalget by på 7 ulike aktivitetsgrupper.

- To sportskonfirmantgrupper får prøve både ballspill og lære treningsprogram. I de tre formingsgruppene lærer de ulike tegne- og maleteknikker samt småhobbyting. Men jeg kan love at det ikke blir noen syklubb.

Friluftsgruppen oppholder seg som navnet sier mye ute. Her vil konfirmantene få prøve seg på kanopadling, gårdsbesøk, leirdueskyting m.m. Og så har vi tradisjonell gruppe. Her får vi mer tid til diskusjon og samtale. I tillegg får denne gruppen noen filmkvelder.

 - Selv om konfirmantene møter til ulike grupper, så har vi noen felles møtepunkter som presentasjonsgudstjenesten, konsert med Road Service, Lysmesse før jul, leir i februar, Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon før påske, konfirmantavslutningen og selve konfirmasjonsdagen.

Sølvi setter pris på at mange konfirmanter gir positive tilbakemeldinger på at opplegget ikke var så kjedelig som de muligens hadde sett for seg. 

konfirmantutvalget, web.jpg
Kjersti Vingen, Sølvi Myklebust Rasmussen og Beate Koldal. I tillegg er Sandra Schneidereit og Mikael Randen med, sammen med en fra Egersund menighetsråd. 
 

Konfirmantutvalget

Sølvi står som hovedansvarlig og for selve undervisningsdelen. Men hun vil gjerne fremheve gode medhjelpere.

- Menigheten har et eget konfirmantutvalg. Disse er med på presentasjonsgudstjenesten, weekenden samt innsamlingsaksjonen. Jeg opplever å ha aktive og engasjerte medhjelpere, folk som vil noe. Vi har et praktisk utvalg, samt at de som sitter i utvalget har mulighet å komme med egne ideer og gjerne innspill til selve konfirmantundervisningen. Noen av dem er også med som medhjelpere i enkelte av gruppene.