Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hva er din drøm for kirken?

Av Norleiv Gudmestad

Torunn Birkeland er født og oppvokst på Hetland, men har i hele sitt yrkesaktive liv drevet gård på Birkeland sammen med mannen Torbjørn. Hun har vært leder både i bondelag og bondekvinnelag og er nå inne i sin tredje periode i menighetsrådet. Etter at neste generasjon overtok gården på Birkeland, flyttet hun og mannen til hennes svigermors gård på Hetland. Her har de pusset opp det gamle fjøset som nå brukes til yngresmøter etter at det gamle skolehuset på Grøsfjell er blitt avstengt. Menighetsbladet har spurt Torunn om hva som er hennes drøm for kirken. 

Gudstjenesten

- Kirken for meg er ikke et bygg, men alle som er medlemmer i den norske kirke, uansett bakgrunn, alder og kjønn, er like velkommen og bør behandles likt.

- Gudstjenesten må være slik at folk får oppleve gleden i budskapet og fellesskapet slik at de får lyst til å komme igjen. Menigheten må ta i mot de som sjelden går til gudstjeneste på en inkluderende måte slik at de føler seg velkommen og får en positiv opplevelse av gudstjenesten. Talen må være kort og klar ut fra Bibelens ord. Salmene som velges må være lette å synge, gjerne med friske rytmer. Nye sanger må være lette å lære, med sangbare melodier. For tiden arbeides det med omlegging av gudstjenesteliturgien. Den må være slik at dagens unge kan forstå den.

- Det er viktig å arrangere konserter og sanggudstjenester slik at de som ikke er faste kirkegjengere også kan nås.

- I dagens samfunn viser det seg at ikke alle oppsøker kirken der den er. Derfor må kirken gå ut med ordet der folk er og gjerne arrangere gudstjenester andre steder enn i kirken. Dermed vil mange få en positiv opplevelse av Guds ord, og så senere søke til kirken og gudstjenestefellesskapet.

- Flere gudstjenester bør legges opp spesielt med tanke på barnefamilier. Familiegudstjenester der barn står i fokus. Det er viktig at det sendes invitasjon direkte til barnefamilier slik at de ser at gudstjenesten er spesielt lagt opp for dem.

torunn birkeland, web.jpg
Torunn Birkeland
 

Barne- og ungdomsarbeid

- I og med at kristendomsfaget er tatt bort fra skolen får kirken midler over statsbudsjettet til trosopplæring blant barn og unge. Disse midlene ønsker jeg må bli brukt både til kirkens eget opplegg og til barne- og ungdomsarbeidet som drives av organisasjoner og enkeltpersoner.

- I Helleland har dåpsskolen hatt nær 100 % oppslutning av elever i 1. klasse. Her får de formidlet bibelfortellinger og kristen barnesang. Dette er et viktig arbeid blant barna, og det er min bønn at det vil fortsette på samme positive måten som nå.

- I små bygder er det mange som driver barne- og ungdomsarbeid på frivillig ulønna basis. I ungdomstrinnet har vi KRIK (Kristen Idrettskontakt) hvor ungdommen får drive med forskjellige idrettsaktiviteter samtidig som de gjennom en kort andakt også får del i Guds ord.

- På Helleland har vi også barnetrim, der kristen barnesang og fortelling er med på programmet. Jentelag og Yngres har i tillegg til bibelfortelling, andakt, sang og praktiske aktiviteter. Barnekor for jenter og gutter er et flott tiltak der iver og engasjement lyser av barna.

- Et viktig tilbud til barna er søndagsskolen. I Helleland arrangeres denne de fleste søndager det ikke er gudstjeneste. Jeg ønsker at foreldre og faddere er seg bevisst det ansvaret de har lovet i dåpen og ser verdien av at barna får en god ballast med seg i livet, og støtter opp om søndagsskolen.

- Dagens unge stiller andre krav enn det vi gjorde da vi var unge. Det er derfor mitt ønske at vi gjennom barne- og ungdomsarbeidet klarer å fornye oss slik at de gamle sannheter kan bli formidlet på en måte som fenger dagens unge.

- Jeg håper disse tiltakene kan bli styrket, og ønsker velkommen nye aktiviteter. Mitt ønske er at mange flere må se verdien av dette arbeidet og finne sin plass i det både som deltagere og ledere. Vi trenger hverandre.