Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

I min drømmekirke…

Min drømmekirke er ikke en fin bygning med masse utsmykninger og rom. Min drømmekirke er menigheten, altså deg og meg. I menigheten er det plass til alle uansett alder, kjønn eller hudfarge. Vi har alle en oppgave i og med at hver enkel i menigheten er et lem på Jesus sin kropp, slik det står i Bibelen (Rom 12). Kroppen trenger hvert lem, og hvert lem har en funksjon. Min drømmekirke er derfor bevisst på sin oppgave og hensikten med det å tro på Jesus. Han har gitt oss en oppgave på jorden og målet er å få alle med til himmelen. Jesus har satt oss til å styre denne oppgaven og derfor trenger vi lære hvordan vi best kan gjøre det. Det får vi ved blant annet gjennom å lese Bibelen, høre taler og være i fellesskap med andre troende. I min drømmekirke er forkynnelse en viktig del. 

I min drømmekirke er alle i menigheten med i små cellegrupper. Dette er små grupper som samles jevnlig enten i kirka eller i private hjem. Cellegruppene er for alle, og deles og vokser stadig slik celler gjør. Gruppene kan f.eks. deles inn i barnegrupper, ungdomsgrupper, mannsgrupper, damegrupper, pargrupper osv. Her får hver enkel mulighet til å utvikle troen sin i et trygt fellesskap med andre. Samtidig tror jeg også at alle kristne trenger å være i et stort fellesskap, og da er det fint å møtes på gudstjenester. I min drømmekirke er det en selvfølge at vi møtes på gudstjenestene. 

I min drømmekirke er nestekjærlighet viktig. Jesus utfordrer oss på å være et medmenneske. Han utfordrer oss til et liv i tjeneste og kjærlighet. Min drømmekirke er dermed ikke bare i kirkebygget, men også i handlinger i hverdagen. I min drømmekirke er våre handlinger viktige hele døgnet og ikke bare timene vi er i kirka. Derfor er det viktig hvordan vi opptrer og er mot hverandre i det daglige liv; på skolen, på jobb og på butikken. Ved å være en daglig forvalter for Jesus vil det kanskje føre til at flere blir med i et fellesskap i kirka. I min drømmekirke har alle en tjeneste, enten på gudstjenestene, i andre forbindelser i kirka eller i nærmiljøet. Vi skal hjelpe der det trengs med den nådegaven en er utrustet med enten det er tale, lærerevner, musikalske evner eller det er praktiske ferdigheter som for eksempel mekking av bil og baking. Det fins ikke store eller små, gode eller dårlige nådegaver. Jesus trenger hver enkelt! 

Kanskje Eigerøy kirke en gang blir som min drømmekirke. I Eigerøy menighet tror vi at de små fellesskapene, der en møtes med venner og deler livet og troen er viktige, og har derfor valgt å satse på cellegrupper. Hensikten skal være et fellesskap der mennesker skal finne og vokse i troen på Jesus og i troen på seg selv. Kjærlighet og ærlighet skal prege oss. Målet er å bli utrustet til tjeneste. Sammen kan vi peke på Jesus slik at flere kan ønske å bli med. Mennesker trenger å bli tatt vare på gjennom å bli sett og hørt. 

Min drøm er at du også blir med i en cellegruppe!

 lene østebrøt, web.jpg
LENE ØSTEBRØT: Alle trenger et mindre fellesskap å utvikle troen sin i.