Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Jesus og sabbaten.

Av John Magne Aas

Markus 2,23-28

En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

Denne søndagens tekst vekker mange minner. Jeg er vokst opp i en kristen heim der det å holde hviledagen hellig stod høyt i kurs. Man skulle ikke gjøre ting som minnet om arbeid sånn som å vaske klær, bil eller hus. Ikke sy eller strikke. En skulle i hvert fall ikke gjøre noe som kunne vekke anstøt. Samtidig var dette å holde hviledagen hellig å vise i praksis at vi var en kristen familie. Vi kunne kanskje bli betraktet som litt fariseeraktige. Utad kunne det nok virke sånn. Innad i familien så var søndagen en god dag. Endelig kunne vi ha tid til å være i sammen. Dette var virkelig familiens dag. Vi gikk sammen med far til søndagskolen. Han var søndagsskolelærer. Etterpå bar det heim til flott søndagsmiddag. Så kom en viktig tradisjon, søndagskaffen. Da reiste vi på besøk, eller fikk besøk. Begge foreldrene mine hadde mange søsken og dette var måten å holde kontakten på. Vi levde virkelig i en stor familie som så viktigheten av å se hverandre og kjenne hverandre.

«Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten», vers 27. Gud ga oss helligdagen fordi han mente vi trengte en dag som var til for mennesket. Slik at vi skulle ha mulighet til å samle krefter, ha tid til hverandre og ha tid til felleskap med Gud. Hvis vi klarer å flytte fokuset fra hva som ikke er tillatt til hvilken mulighetens dag hviledagen er, da tror jeg vi kan løfte søndagens betydning. Kanskje du til søndag skal gå på besøk eller ta en telefon til noen som kunne ha godt av en oppmuntring. Søndag er mulighetens dag gitt oss av Gud.

jesus i kornåkeren.jpg