Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

70 x 7 ...?

Av Marit Fimland

Matteus 18,21-35 - søndagens tekst 5.august

Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.» 

70 x 7…?

«Han va’kje heilt go’e», tjeneren i liknelsen som selv fikk slettet en astronomisk gjeld, men ikke var villig til å vise nåde mot kollegaen som skyldte ham en betraktelig mindre sum. I liknelsen dreier det seg om penger, men bakteppet er at Peter spør Jesus: «Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» Jeg aner Peters hakeslepp da Jesus mangedobler. Er ikke Jesus urimelig? Å kreve at et offer skal tilgi en overgriper kan være et nytt overgrep.. men å spises opp innvendig av bitterhet og hat er potensielt ødeleggende. Det gjør inntrykk å høre om forsoningsprosessen i Sør Afrika etter apartheidregimets fall, den som var en forutsetning for å komme videre. Lettvint var den ikke. På en mindre skala minnes jeg barndommens fortvilelse når jeg hadde gjort noe galt, og lappen (med stavefeil og usikre bokstaver): «UNSJUL – EG TRÆGE». Så godt det var å få trøst og klem etterpå! Gud er som den tålmodige forelderen og den barmhjertige herren i teksten: «Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden». Så er han forbildet vi skal strekke oss etter.