Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Inspirert av å arbeide med inspirerte frivillige!

Tekst og foto: Svein Anton Hansen

- Jeg søkte på stilling som daglig leder i Eigerøy menighet da den ble opprettet høsten 2002. Slik sett har jeg vært med å bygge opp den administrative delen av menigheten disse årene. Fra 2005 ble Eigerøy menighet en trosopplæringsmenighet. Det vil si at menigheten fikk midler for å drive trosopplæring blant barn og ungdom i alderen 0-18 år. Dermed ble stillingen utvidet. Jeg har hatt ansvaret for Babysang. Veldig kjekt! De siste årene har jeg også vært sekretær for Kirkevergen.
Oddny vokste opp på Helleland. Hun flyttet nordover og bodde flere år i Øksfjord i Loppa kommune i Finnmark. Her traff hun Ulf, og hun jobbet de siste 4 årene der som daglig leder og Kirkeverge. De flyttet tilbake til Helleland i 2001 og overtok barndomsgården med sauedrift. Sammen har de 3 barn på 11,17 og 19 år.

oddny frisk, web2.jpg

 Oddny - som daglig leder for Eigerøy menighet.

Hva har gitt deg inspirasjon til å arbeide i kirken i alle disse årene?

- Ikke minst har det vært kjekt å arbeide med et aktivt menighetsråd og aktive menighetsrådsledere som Gyrid Espeland og Arne Ove Østebrøt. Et aktivt menighetsråd har gjort det administrative arbeidet lettere. I Loppa bodde gjerne noen av menighetsrådsmedlemmene langt unna kirken, slik at de ikke ble så aktive. Jeg opplevde nok der at jeg måtte dra lasset alene, gjerne sammen med presten. – Hvis en ikke har opplevd nettopp det motsatte, så tror en fort at det er en selvfølge at det er mange engasjerte i et menighetsråd. Men slik er det dessverre ikke nødvendigvis. Eigerøy menighetsråd har også vært aktive på den måte at de selv har startet diskusjoner om aktuelle saker uten at det først har kommet fra de ansatte. Ikke minst har gudstjenesteutvalget på Eigerøy drevet et godt planarbeid, men også kulturutvalg og trosopplæringutvalg har vært en god støtte i arbeidet. Jeg har opplevd at utvalgene har vært interesserte og engasjerte i sitt arbeid. I alle disse årene har det vært kjekt å samarbeide med de frivillige i menigheten. 

Og samtidig har Oddny også sett at når så mye godt arbeid legges ned på forhånd, så mister enkelte forståelig nok litt piffen når folk ikke møter opp. - Gudstjenesten skulle være ukens høydepunkt! Det handler mye om holdning. Å gå på gudstjeneste som en god vane, eller de å gå når en har lyst. Oddny peker likevel på at flere av aktivitetene på Eigerøy samler mye folk. – Barnesang er et godt eksempel på en aktivitet som kan samle mange barn og familier utenom selve gudstjenesten.

- Personlig har jeg satt pris på Babysang. Foreldre, oftest mødre og babyer. Veldig kjekt! Nå er det usikkert hvordan det blir med Babysang fra høsten. Men det har gledet meg å se foreldre som er bevisste på å gi det beste til barna. 

oddny s frisk.jpg
Oddny med barna på Babysang
 

- Så har jeg også lyst å nevne fellesskapet vi har i staben på kirkekontoret. Det har i alle år gitt meg inspirasjon i arbeidet. Jeg har gledet meg til å gå på jobb! At staben for 3 menigheter holder felles kontor, gjør at vi blir kjente med hverandres arbeid.
 

Tilbake til utgangspunktet

Fra 1.august skiftet Oddny jobb til lærer ved Heskestad Skule på Ualand. Her skal hun være ”allmenlærer” for 3. og 4. klasse. Som utdannet førskolelærer vender hun slik sett tilbake til utgangspunktet. Før hun begynte sin kirkelige karriere så arbeidet hun både som lærer og førskolelærer. Når jeg spør henne hva hun gleder seg til i læreryrket, så nevner hun raskt kontakten med barna.

- Jeg gleder meg til det å formidle og den umiddelbare kontakten med barn. Barn er så umiddelbare i sine tilbakemeldinger. Samtidig skal det bli spennende å se hvordan skolen har forandret seg på disse årene jeg har vært borte fra læreryrket.


Frivillig på Helleland

Selv om arbeidsdagen vil bestå av å undervise barn, så trenger ikke menigheten på Helleland frykte at Oddny kun skal bruke sin tid på ”skolesaker”.

- I Helleland menighet har jeg i alle år fått drive på med ting jeg liker. Å skrive artikler og ta bilder for Menighetsbladet og Hedlandsbuen. I tillegg setter jeg pris på forsangertjenesten under gudstjenestene i Helleland kirke.

I tillegg opplever nok mange Oddny som en ”potet”. Hun kan brukes til det meste. Fra andakter for barn og ungdommer til ulike arrangement som skal organiseres. – Det hender også jeg får telefoner hvis noen har meninger eller spørsmål vedr, kirke kirkegård eller arrangementer. Selv om jeg ikke har noe med akkurat det å gjøre, så oppleves jeg nok som en som er en del av kirkesystemet. Av og til føles det som om det står ”Den Norske Kirke” i pannen på meg, sier hun med et smil og en god latter.
 

Gudstjenesten bygger troen

- For meg har det å gå på gudstjeneste alltid vært en rød tråd i livet. Alltid finnes det en kirke å gå i, nesten uansett hvor du bor i landet. Jeg setter stor pris på å være en del av Helleland menighet.

Oddny snakker gjerne om troen og betydningen av det kristent miljøet. – Ikke minst gjennom de kristne barnelagene får vi være med å så Guds Ord. Økt fokus på trosopplæring både innenfor kirken og blant foreldre vil ha en positiv innvirkning på hva barn og unge får med seg av det kristne budskapet. Vi får håpe og be om at de små frøene vi har plantet i barnehjertene blir værende i barna når de vokser opp!

Vi ønsker Oddny lykke til med å så kunnskapsfrø i barnehjerter på Heskestad Skule, og takker for årene som ansatt i Den Norske Kirke i Eigersund.


oddny med kake.jpg
En kake som takk for innsatsen gjennom mange år.