Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirken og 22.juli

Av Svein Anton Hansen

- Vi hadde samling i Egersund kirke allerede dagen etter det som skjedde i Oslo og på Utøya. På denne samlingen kom mange av ”hjelperne” samt ansatte i kommunen, kriseteamet og noen pårørende. Egersund kirke holdt åpen kirke og la ut kondolanseprotokoll, sier Ester Vinnem og Georg Reistad som begge ser tilbake på travle dager for 1 år siden.

 

Å samtale om det som skjedde

Alt fra Åpen Kirke, gudstjenester, besøk av biskopen og besøk til pårørende var og har vært noe av kirkens tilbud i tiden etter at Eigersund mistet 1 ungdom og flere ble skadet.

 – Kommunen har gjort en god jobb. Ikke minst gjorde kriseteamet en stor innsats overfor familien til Rafael, ønsker Ester å få fram. – Som diakon har jeg over lang tid blitt kjent med flyktningene. Derfor var det naturlig å ta kontakt med familien til Rafael. Hun var en fantastisk jente! Jeg så venninnenes fortvilelse og sorg. Det som skjedde skapte frykt i flyktningmiljøet. ”Skjer dette igjen i Norge?” Mange av flyktningungdommene ble fort voksne. Men det hjelper å snakke om det vanskelige. Derfor har vi fra kirkens side tilbudt samtaler med de berørte ungdommene, i samarbeid med kriseteamet.

 

Markering på gudstjenester

Georg forteller at i alle kirkene ble det holdt markerings-gudstjenester. – Første søndag etter tragedien markerte vi katastrofen under gudstjenesten i Egersund kirke. Senere på sommeren ble dette markert på gudstjenestene i Helleland, på Eigerøy og Hellvik. Siden to av de skadde ungdommene bor på Hellvik, så ble gudstjenesten her spesiell, minnes Georg. Under ”rosetoget” i byen stod folk i lange køer for å skrive under i kondolanseprotokollen som var lagt ut i Egersund kirke.

 

Kirken – hjertets sår

Kirkene i Norge opplevde stor tilstrømning av folk i tiden etter 22.juli. Oslo domkirke fikk besøk av flere hundre tusen mennesker. Blomsterhavet foran denne kirken sier noe om kirkens sentrale posisjon når kriser rammer et land. Georg mener dette handler om at kirken tar seg av hjertets sår. – Samfunnet har institusjoner som sykehus til å bearbeide fysisk skade, samt psykiatrien som tar seg av de psykiske belastninger. Kirkens mandat er å ta seg av hjertes sår. Kirken skal tale til hjertet og gi legedom til hjertes sår. Slik sett henvender vi oss til det innerste i mennesket. Gudsbildet ligger i hjertet. Og spesielt i krisesituasjoner kjenner mennesket at det ikke klarer å lege seg selv, men trenger en kraft utenfor seg selv. Kirken skal formidle hva Jesus selv sa: ”Kom til meg alle dere som strever og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile.”

 ester og georg, web.jpg

Ester og Georg ser på bilde av Rafal og hennes venninner.

 

Løfte fram håpet

Ester og Georg fikk sammen med mange andre i kommunen en annerledes arbeidsdag i lang tid etter 22.juli. Ekstra møter og besøk, samtaler og planlegging av markeringer. Georg ønsker spesielt å løfte fram Ester sin involvering. – Hennes arbeid lar seg vanskelig sette ned på et papir. Kirkevergen likeså som la mange praktiske gjøremål godt til rette. I tillegg vil jeg nevne Frelsesarmeen. Rafael sin familie hadde god kontakt med Frelsesarmeen. Også Arbeiderpartiet og kommunens stab sammen med kriseteamet utviste ansvar og omsorg for ungdommene våre.

- Det som skjedde 22.juli minner oss om vår sårbarhet, at det er liten avstand mellom et blomstrende liv og det å miste livet. Dette må og vil kirken si noe om. Vi kan ikke gi svar på eller meningen med det ondes problem. Men kirken og det kristne fellesskapet skal hjelpe til å møte Han som kan bære oss gjennom det vanskelige i livet. Ester og Georg ønsker at folk skal oppleve at kirken løfter fram det kristne håpet.

 

Markering på søndag

- Ettårsdagen for terroranslagene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya faller i år på en søndag. Det innebærer at det i kirker over hele landet hvor det feires gudstjeneste er det naturlig at ettårsdagen markeres. Bispemøtet og Kirkerådet har drøftet hvordan denne dagen kan romme en minnemarkering av disse grusomme hendelsene. Inngangsordene og forbønn vil ha fokus på dette. Også tekstene som leses, salmene og talen vil settes opp med tanke det som hendte for ett år siden, sier Kåre Mjølhus som skal lede gudstjenesten i Egersund kirke på søndag 22.juli.