Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Misjonsbrev fra Estland

Vennebrev fra menigheten i Saku


Påskebrev fra EstlandAv: Tiina Klement og menighten i Mustamäe.

Her kommer det en julehilsen fra menighetsplanterne i Estland. Menighetsplanting har spredd seg hos oss. I tillegg til Mustamäe, skjer det noe spennende på et sted som heter Saku, ca 20 km fra Tallinn. Det har kommet et misjonærpar fra Norge til Tallinn for å jobbe både for Mustamäe og Saku. Derfor skal vi fra nå av skrive misjonsbrev felles, jeg vil fortelle om Mustamäe, og de skal fortelle mer om Saku og litt om Mustamäe.Om Mustamäe:

Det skjer stadig noe spennende hos oss. Det er veldig flott å leve i tro og håp. Vi har fått flere bønnesvar og det er stort. Jeg vil bare kort fortelle om noe som vi ser på som et bønnesvar. «Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!» Kol 4:2 Det bibelverset har vist oss vei i alle tre årene. Det er første gang i høst at vi har kommet igang med barnearbeid i menigheten. Tre barn mellom 4 og 5 år, en 8 år gammel jente og en 11 år gammel gutt er de som vi jobber mest med. De pleier å komme på søndager for å være med på søndagskole. Alle i menigheten synes det er veldig flott og viktig arbeid, og de hjelper til så godt de kan. Disse barna kommer fra mer eller mindre problematiske hjemmeforhold, så vi har nok å arbeide med.

I september prøvde vi å dra i gang et verksted for gutter og jenter mellom 8 og 12 år. Der har det vært noen flere barn som

 

Dagen før andre advent delte vi ut julegaver til 50 barn mellom 1 og 16 år. Med disse barna kom vi kontakt med via barnevernet i bydelen. Denne gangen lagde vi litt program for dem også. De fikk høre juleevangeliet, se på julevandringen,

 

For det andre, vi har seks konfirmanter i alderen mellom 28 og 36 år. Vi har ventet omtrent et år på at det skal komme noen konfirmanter til vår menighet. I fjor høst annonserte vi litt om muligheten til å komme til konfirmasjon, men da kom det ingen. Vi tenkte at grunnen til det kan godt være det at vi ikke har en egen synlig kirke. Ja, hvorfor skulle de som ikke vet noe særlig om kristendom velge en menighet i kjelleren, når det er så mange fine kirker i sentrum?

Vi bestemte oss bare å be for det, og vente til tiden var inne. I høst, altså ett år senere fikk vi flere brev med spørsmål om konfirmasjon, og da måtte vi bare stille opp med konfirmanttimer. Vi har hatt veldig spennende tid sammen med dem. Flere av dem har lest mye, og vet mye og har mange spørsmål. Her har den andre presten, Jaan Lahe, vært veldig god hjelp for meg.

For det tredje, for ca en måned siden fikk vi et brev fra borgermesteren, og der stod det at byen vil gi et tomt til Den estiske kirken for kirkgebygg. Plytselig var det flere både i bydelen og byrådet som ble engasjert. Dette synes vi er helt supert! Likevel er ikke alt klargjort ennå. Kontrakten er ikke underskrevet. Med en gang denne nyheten stod i avisen, kom også flere motstandere på banen som ikke vil at kirken skal bygges her, og de jobber sterkt i mot det. Vi håper fortsatt at det som borgermerteren har sagt flere ganger og bekreftet med et offisielt brev vil bli bekreftet snart med kontrakt, slik at

Til slutt vil jeg si tusen takk på menighetens vegne for den gode hjelpen vi har fått fra dere! Gud velsigne dere rikelig med alt. Vi tenker på dere i bønn og takk: God Jul og Godt Nytt År.

Av Tiina Klement og menighten i Mustamäe.

Forbønnstemaer Mustamäe:
* Be for konfirmantene våre. Be for at vil bli levende medlemmer i menigheten vår.
* Be for barnearbeid. Vi trenger både flere barn og flere ledere.
* Be for at vår kirkebygning kan komme i gang og at både bydelen, byen og mange andre vil hjelpe til med det som trengs for å bygge kirke og menighetshus.
* Be for at vår mengihet ville vokse. Be for alle medlemmene som vi har i dag.


Om Sakku:

"Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren" (Jer 29,14). Dette løftet lød en gang til jødefolket i eksil i Babylon. Men det lyder på ny til alle folk som har mistet sin Far. Herren lar seg finne – for alle! Det var derfor Han sendte sin Sønn Jesus Kristus til å fødes blant menneskene den første julen. Bare slik kunne Han bli å finne for hele verden. Eksilet i Babylon varte i 70 år. Kommunisttidens kirkelige "eksil" (eller unntakstilstand) i Estland varte ikke mer enn 50 år. Men jammen lyktes kommunist-Sovjet godt med å fortrenget minnet om den treenige Gud!

Vi er altså et nytt misjonærpar som er på plass i Estland. Vi er her for å være med på å friske opp det estiske folkets hukommelse om vår himmelske Far, på lag med den estisk-lutherske kirka (EELK). Takk for at dere står sammen med oss og støtter arbeidet i bønn, ved engasjement og med gaver!

Vår lille familie ankom Estland i midten av september. Det var mange løse tråder da, siden vi går inn i et slags pionérarbeid. Han sendte sin Sønn Jesus Kristus til å fødes blant menneskene den første julen. Bare slik kunne Han bli å finne for hele verden. Eksilet i Babylon varte i 70 år. Kommunisttidens kirkelige "eksil" (eller unntakstilstand) i Estland varte ikke mer enn 50 år. Men jammen lyktes kommunist-Sovjet godt med å fortrenget minnet om den treenige Gud!Noen tråder henger der fortsatt. Men vi nøstet litt, og begynner å se konturene av hva tjenesten ettert hvert skal innebære. Vi sier "etter hvert", for ennå er hovedfokuset språkopplæring i estisk for Magne, mens Ave fortsatt har foreldrepermisjon for lille Joel (8 mnd gammel). Ave er for øvrig opprinnelig estisk. Hun slipper derfor elegant unna språkopplæringa, og kan gå direkte inn i barnearbeid og andre oppgaver på deltid fra februar av.

NMS har kalt oss til misjonærtjeneste i Estland for å støtte EELK i deres menighetsplante-prosjekter. Dere givere kjenner selvfølgelig godt til det flotte arbeidet som gjøres av Tiina og andre i Mustamäe bydel i Tallinn. Vi skal være med og støtte arbeidet der! Men mest av alt er vi kalt til Estland for en annen plantes skyld, nemlig den som begynner å spire i Saku. La oss fortelle litt om den!

Saku (uttales "Sakko" på norsk) er en forstad til Tallinn, om lag en halvtimes kjøring fra Tallinn sentrum. Tettstedet teller snaut 5000 mennesker, og totalt bor det bortimot 9000 i kommunen. Innbyggerne i tettstedet er – grovt inndelt - enten pendlere til Tallinn, eller de er arbeidere på stedets hjørnesteinsfabrikk og stolthet, ølfabrikken. Siden Saku vokste fram hovedsakelig i kommunisttiden, ble det "selvsagt" aldri bygget noen kirke der...

Saku er et grønt og relativt pent tettsted, men ett hus mangler i bybildet: Kirken. Det er riktignok et gammelt lysegrønt herrnhutisk bedehus der,faktisk et av de eldste bygningene Saku. I kommunisttiden huset bedehuset en liten butikk og et postkontor. Men etter frigjøringen fra Sovjet i 1991, kom bygget tilbake på kristelige hender. De siste årene nå har det vært faste søndagsgudstjenester der med presten fra nabokommunen. Barne- og ungdomsarbeid er også i gang. Et team av ungdommer brenner for at folket i Saku skal bli kjent med sin skaper og frelser. Den samme drømmen bærer 10-15 pensjonister på. I mange år har de bedt om at Gud skal gjøre noe i Saku.

Nå skjer det mye på en gang. Det ligger konkrete tegninger på bordet for et eget kirkebygg i Saku. Kommunen er positiv – noe som er viktig og egentlig overraskende i sekulære Estland. De vil trolig bidra noe økonomisk også. Spørsmålet er hvor resten av pengene skal komme fra. Samtidig vurderer arbeidsgruppa i Saku nå spørsmålet om de skal registrere seg som egen menighet, eller om de skal vente litt. Dette er viktige forbønnstema!

Foreløpig har vi vært mest på sidelinja. Observert en god del, særlig i Saku, men også i Mustamäe. Ved noen anledninger har vi også fått være med og bidra litt. Men det er nok lurt at Magne har hovedfokuset på språk enn så lenge. Man må ha riktig og god redskap for å kunne plante, og språket nytter det ikke å gå utenom.

Vi er blitt bedt om å skrive en egen spalte i Misjonstidende i tiden framover: "Dagbok fra Estland". Der blir det noen små drypp fra arbeidet hver måned, så den som er interessert kan følge med der!

Vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid!

Gartnerhilsener fra Ave og Magne Mølster, aveunt@hotmail.com magnemo29@gmail.comForbønnstemaer for Saku:

• Bygging av kirke. Når skal arbeidet påbegynnes, og hvor skal pengene komme fra?

• Planting av menighet. Når er den rette tiden for å registrere seg som egen menighet?

• Søndagsskolen.

• Ungdomsarbeidet: Esik, Soffa og Emmausmesse.

• Magnes språkstudier.