Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Resultat Kirkens Nødhjelp sin innsamlingsaksjon:
(2010 i parentes)
* Egersund - kr 53.906 (51.299)
* Eigerøy - kr 13.428 (17.419,50)
* Hellvik - kr 8.260 (10.100)
* Helleland - kr 15.169,50 (12.940,50)
* SUM - kr 90.763,50 (91.759)
Takk til konfirmantene samt foreldre og menighetsråd som stilte opp som sjåfører!

-------------------------------------------------
Noen av årets Egersundkonfirmanter sammen med Marit Fimland, KN-kontakt i Egersund menighet.

Noen av årets Egersundkonfirmanter sammen med Marit Fimland, KN-kontakt i Egersund menighet.
Foto: Sølvi M.Rasmussen


-   Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.

-         Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I Eigersund arrangeres innsamlingsaksjonen tirsdag 27. mars fra kl. 17. Ta godt imot bøssebærerne! Mange av dem er årets konfirmanter.

-   Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

-        Du kan også støtte aksjonen direkte ved å

o       Benyttekontonummer 1594 22 87493

o       Sende en sms <KN200>til 2090 (200 kroner)

o       Ringe givertelefon820 44 088 (200 kroner)

-         Du kan også støtte aksjonen SKATTESMELL ved å skrive under oppropet til finansminister Sigbjørn Johnsen på http://engasjert.kirkensnodhjelp.no :
“ Kjære finansminister Sigbjørn Johnsen. Fattige mennesker mister helsetilbud og skolegang fordi selskaper snyter på skatten i fattige land. Jeg vil vite at ingen norske selskaper gjør dette.”Les mer om aksjonen!De livsviktige grønnsakene

Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.

- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har skutt i været.

- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. – Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv.

Underernæring et stort problem

I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutningav protestantiske kirker i Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper.

- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien.

Friske grønnsaker i drivhus

Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt.

- For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. – De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med paprika igjen.

Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt.

- Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd.