Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkeringen jubilerer! -12

”For 40 år siden inviterte fru Kalhovd på Prestegården 11 damer hjem til seg. De sang ”Kirken den er et gammelt hus” og bestemte seg for å bidra til å glatte ut gudshusets rynker.”
Slik stod det i DT for 10 år siden. 10 år senere er flokken med damer redusert fra 13 til 9, men pågangsmotet er minst like stort. - Søndag markerer vi 50-årsjubileet med kaker etter gudstjenesten, forteller en begeistret Hanne Mjølhus som leder kvinneforeningen i jubileumsåret. – Og så vil vi overrekke en gave til menigheten fra Kirkeringen. Hanne vil ikke røpe hva. Men den som kommer får både se og smake!


Egersund kirkering, 2010

Kirkeringen Egersund: Fra venstre: Aud Tove Hovland, Ida Grastveit, Liv Stapnes, Lillian Varhaug, Hanne Mjølhus, Irene Eriksen og Bjørg Torlaug Hetland. Alfhild Klippen Birkeland og Elsa Synnøve Ødegaard var ikke tilstede.
FOTO: Kåre Erling MjølhusI alle årene har Kirkeringen holdt levende blomster på alteret hver søndag. Gavene ellers er tallrike. Messehagler, alterduker, puter i kirkebenkene, tilskudd til høytaleranlegg og kapper til barnekoret representerer bare litt av en lang og imponerende rekke gaver. For 2 år siden gav Kirkeringen et prosesjonskors til Bakkebø kirke, i forbindelse med kirkens 50-årsfeiring. Og både Lundeåne, Kjerjaneset og til og med Sjømannskirken i Torrevieja, Spania har fått salmebøker av foreningen.


Og dagens leder istemmer nok hva lederen for 10 år siden sa til Dalane Tidende: ”Det hadde vært kjekt om noen kunne tenke seg å ta opp arven etter mor, sier Edith Moe Dagsland. Kravet for å bli med er at man har interesse for å fortsette med arbeidet foreningen driver.”