Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Familiegudstjeneste og 4-åringer

Slik var det også med 4-åringene på Helleland denne søndagen. Georg prest tok imot søndagens kirkegjester nede i kirka, og la på den måten grunnlaget for en nær og trygg opplevelse for barna. Både salmevalget og sangene fra Rune Vidar Fjelde bar preg av at dette var en familiegudstjeneste.

 

Til talen inviterte Georg opp noen medhjelpere, og fikk god respons. Sittende i altertrappen med 5-6 barn med seg, fortalte så Georg lignelsen om såkornet. Sjelden har det vært så stille i kirka under en familiegudstjeneste. Med havregryn strødd på gulvet kunne vi alle se for oss hvordan det gikk med frøene; noen ble spist av fugler, andre tørket ut på grunn av skrinn jord, ja vi kjenner jo lignelsen. På samme tid som dette ble anskueliggjort, fikk også Georg minnet oss om hva slags jord vi lar Guds ord få vokse i. Gir vi ordet grobunn når vi hører det, eller er vi for opptatt av andre ting slik at frøene visner.

Georg viste på en forbilledlig måte hvordan en enkel tale kan treffe blink hos både barn og voksne.

I arbeidet med ny liturgi er et viktig punkt at mange skal være involvert i gudstjenesten, eller med-liturger som det heter på fagspråket.
Å invitere familier til gudstjeneste er en utfordring først og fremst fordi kirkerommet og liturgien ikke er barnevennlig. Men det går an på enkle måter å involvere barna slik at det både blir relevant og interessant. Eller for å sitere 6-åringen som syntes familiegudstjenesten var kjekk; ” hit må vi gå neste søndag også!”


Georg prest fortalte lignelsen om såkornet på en slik måte at både små og store ble engasjert og nok
 

Georg prest fortalte lignelsen om såkornet på en slik måte at både små og store ble engasjert og nok ikke glemmer den talen.

Se flere bilder fra familiegudstjenesten.