Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Egersund kirke 

- OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester i Hellvik bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset 

 

Dato, kl.  6. oktober kl. 11:00    
Dåp, nattverd   Dåp 
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Claas Pakistan
Andre innslag  Gullkonfirmanter, presentasjon av ny trosopplærer
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  17. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  13. oktober kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd m/intinksjon
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Mercy Ships
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  18. søndag i treenighetstiden

 

Gudstjeneste i Bakkebø kirke den 20. oktober 

 

Dato, kl.  Lørdag 26. oktober kl. 12:00     
Dåp, nattverd   Dåpsgudstjeneste
Gudstjenesteleder  Ingun Stokstad Barane


Dato, kl.  27. oktober kl. 19:00 
 Tomasmesse 
Dåp, nattverd   Nattverd, ikke dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menigheten
Andre innslag

 -----

Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Bots- og bønnedag 

 

Dato, kl.  Søndag 28. oktober kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd, ikke dåp 
Prest  Martin Kolstad 
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Kirkekaffe 
Søndag i kirkeåret  Bots- og bønnedag 


Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 27. oktober
 

 


 

Dato, kl.  3. november kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd, ikke dåp
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Menighetsarbeidet 
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Allehelgensdag 

 

Dato, kl.  10. november kl. 11:00     
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Stefanusalliansen 
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 22. søndag i treenighetstiden 


Dato, kl.

 17. november kl. 11:00

Dåp, nattverd   Mulighet for dåp
Gudstjenesteleder  Per Arne Sandvold
Offerformål  Åpne dører
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret

 23. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  24. november kl. 11:00
Dåp, nattverd  Mulighet for dåp
Prest  Kåre Erling Mjølhus og Ingun Stokstad Barane
Offermål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Vigsling av kateket Christiane Krahner
Kirkekaffe  -----
Søndag i kirkeåret  Kristi kongedag

 

Gudstjeneste i Hellvik bedehus 24. november

 


  

Dato, kl.  1. desember kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest

 Kåre Erling Mjølhus  

Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  1. søndag i adventstiden 

  

Gudstjeneste i Bakkebø kirke og Hellvik bedehus den 8. desember

Gudstjeneste i Bakkebø kirke den 15. desember

 

Dato, kl.  24. desember 15:00 og 16:30  
Dåp, nattverd   -----
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Kirkens Nødhjelp 
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  Julaften 

 

Gudstjeneste i Bakkebø kirke og Hellvik bedehus den 24. desember.

 

Dato, kl.  25. desember kl. 11:00
 Høytidsgudstjeneste    
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål  Sjømannskirken
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  ----- 
Søndag i kirkeåret  1. juledag

 

Dato, kl.  31. desember kl. 22:30   
Dåp, nattverd   -----
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  -----
Andre innslag  -----
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  Nyttårsaften