Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Velkommen til Egersund, Eigerøy og Helleland menigheteralle kirker.jpg


kolofon 2019 crop.jpg


Strategiplan for Egersund menighet

Strategiplan for Egersund menighet er lagt ut for høring. Planen skal vedtas av det nye menighetsrådet senere i høst. Vi håper at folk i menigheten tar seg tid til å se på denne og gir innspill eller kommentarer til planen før den skal behandles i menighetsrådet. 

Hestnes gravlund

Etter sommerferien ble grunnarbeidene på den nye gravlunden ferdige. Nå er det topplaget, finishen, som gjenstår og dette arbeidet er i full gang. Det skal legges på jord, veiene skal gjøres ferdige og det skal plantes busker og trær.

50-års konfirmanter på Helleland

12 av 14 Gullkonfirmanter møtte opp til gudstjenesten i Helleland kirke med påfølgende komlemiddag på Bygdedagen på Helleland Grendahus på søndag.

Hva velger du?

Valg tar vi hver dag. Små og store valg. Hva velger vi skal styre oss, hvilken retning vil vi ha i livet? En ting er de små, kanskje ubetydelige, valgene. Andre valg er større.

Bønn, håp og handling for fred og rettferdighet

Egersund menighet vil denne høsten ha et spesielt fokus på bønn, håp og handling for fred og rettferdighet. Vi er kalt til å skape en mer rettferdig verden for alle. Å vise omsorg for fattige og undertrykte er en integrert del av våre liv som kristne. 

Søndagstanker - Åndens frukt er ydmykhet

Vi har kommet til den åttende av Åndens frukt – ydmykhet. Utgangspunktet er følgende ord fra bibelen: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)