Eigersund Kirkelige Fellesråd

Trosopplæring

Aktiviteter

MOTTO: ÅPNE HJERTER

Menighetens godkjente plan med motto ”Åpne hjerter”,  skal fungere som et styringsinstrument for videre utvikling av trosopplæring i menigheten og være førende for anvendelsen av trosopplæringsmidlene videre. 

Planen omhandler mange områder, - gudstjeneste, diakoni, misjon, musikk og kultur, frivillig medarbeiderskap, samvirke med barne- og ungdomsorganisasjoner, tverrfaglig samarbeid og kommunikasjonsarbeid.

Planen beskriver tiltak for alle aldersgrupper fra 0 – 18 år. 

Trosopplæringsutvalget er i stor grad aktivitetsskaperne. Det samme gjelder for konfirmantarbeidet. Uten frivillige hadde vi ikke kunnet gjennomføre breddetiltakene eller konfirmantleirer og andre store begivenheter med konfirmantene (konfirmantlørdag om sorg og død, fasteaksjonen, konfirmantfesten og lysmesser).

ULIKE TILTAK:

4 årsbok med ”Skattejakt i kirken” før den deles ut. 

Høsttakkefest med samling for 5-åringene dagen før gudstjenesten.

6 årsbok og dåpsskole

Julevandring i kirken for 1. trinn

Påskevandring i kirken for 2. trinn

”Tårnagent-helg” – 8-åringer/3.trinn i Bakkebø kirke. Samarbeid med Helleland og Eigerøy.

Bibel til 11-åringer, samling i kirken. 

”Lys våken” – overnatting i Arbeidskirken natt til 1. søndag i advent for 11-åringer. Samarbeidsprosjekt med Egersund og Helleland, med gudstjeneste i Eigerøy arbeidskirke 1. søndag i advent.

Konfirmantarbeidet

Konfirmantundervisningen ble lagt om i 2014.  Den skjer etter skoletid på skolene, der undervisningen starter med et brødmåltid.  Konfirmantene skal også være med i en interessegruppe i tillegg (changemaker, sport&spill, DIY, ungdomskor, skjerm/nettbrett). Leirene er blitt obligatoriske og må derfor fordeles på to helger på Ognatun. Kateketen har med seg mange frivillige unge ledere, og har samlinger med dem på forhånd.  

Fasteaksjonen. Konfirmantene er med og går fra dør til dør og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantforeldre er med og baker pizza som blir servert etter endt innsamlingsrunde og konfirmantforeldre er med som sjåfører. 

Konfirmantavslutning blir arrangert i Aulaen på Dalane videregående skole i april.