Eigersund Kirkelige Fellesråd

Trosopplæring

Aktiviteter

Disse har sine arbeidsoppgaver knyttet til trosopplæringen i Eigersund-menighetene:

Christiane krahner.jpg

Christiane Krahner:
Trosopplærer for Egersund menighet og Helleland menighet.
Bli mer kjent med Christiane


 Astri Svanes Haug.jpg

Astri Svanes Haug:
Menighetspedagog med hovedansvar for Egersund-konfirmantene. 
Har også ansvar for flere trosopplæringstiltak.
Bli mer kjent med Astri.

 

trine sætrevik web.jpg

Trine Longfjeld Sætrevik:
Trosopplærer for Eigerøy menighet.
Er også daglig leder for Eigerøy menighet. 
Bli mer kjent med Trine


martin kolstad.jpg

Martin Kolstad:
Sokneprest for Eigerøy menighet og Helleland menighet.
Hovedansvar for konfirmantene på Eigerøy og Helleland.
Bli mer kjent med Martin